ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Prezentačný režim

Prezentačný režim je funkcia určená pre používateľov, ktorí chcú svoj softvér používať neprerušovane a neželajú si byť vyrušovaní oknami s oznámeniami/upozorneniami, pričom taktiež požadujú minimálne vyťaženie procesora (CPU) antivírusom. Prezentačný režim možno použiť aj pri prezentáciách, keď nechcete byť vyrušovaný činnosťou či notifikáciami antivírusu. Zapnutím herného režimu budú okamžite zastavené a potlačené všetky upozornenia programu a aktivity plánovača. Samotná ochrana je aj naďalej spustená na pozadí, avšak nevyžaduje žiadne zásahy používateľa.

Prezentačný režim môžete zapnúť alebo vypnúť v hlavnom okne programu v časti Nastavenia > Počítač kliknutím na MODULE_INACTIVE alebo MODULE_ENABLED vedľa položky Prezentačný režim. Zapnutie prezentačného režimu môže predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, a preto sa ikonka ochrany na lište zmení na oranžovú. Zobrazí sa tiež oranžové varovné hlásenie v hlavnom okne programu: Prezentačný režim je aktívny.

Po povolení možnosti Automaticky zapnúť prezentačný režim pri spúšťaní aplikácií na celú obrazovku v sekcii Rozšírené nastavenia > Nástroje > Prezentačný režim sa prezentačný režim automaticky zapne vždy pri spustení aplikácie na celú obrazovku a po jej zavretí sa vypne.

Môžete tiež označiť možnosť Automaticky vypnúť prezentačný režim po určenom čase a zadať požadované časové obdobie, po uplynutí ktorého sa prezentačný režim automaticky vypne.


note

Ak je firewall v interaktívnom režime a zapnete prezentačný režim, môžu sa vyskytnúť problémy s pripojením na internet. To môže byť problém, ak napríklad spustíte hru, ktorá sa pripája na internet. Je to spôsobené tým, že za bežných okolností by si firewall vyžiadal používateľské potvrdenie pripojenia (ak nie sú definované žiadne pravidlá alebo výnimky pre spojenia), ale v prezentačnom režime sú všetky vyskakovacie okná vypnuté. Riešením je definovanie pravidiel komunikácie pre každú aplikáciu, ktorá by mohla byť v konflikte s týmto správaním alebo zvoliť iný Režim filtrovania v sekcii Firewall. Majte tiež na pamäti, že ak pri zapnutom prezentačnom režime pracujete s aplikáciou alebo stránkou, ktorá predstavuje potenciálne riziko, bude zablokovaná. Nezobrazí sa však žiadne vysvetlenie alebo varovanie, pretože sú vypnuté všetky akcie vyžadujúce zásah používateľa.