ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Protokoly

Zapisovanie do protokolov v programe ESET Endpoint Security nastavíte v sekcii Rozšírené nastavenia > Nástroje > Protokoly. Nastavenia protokolov umožňujú špecifikovať spôsoby manažovania protokolov. Manažment protokolov automaticky vymazáva staré protokoly, čím sa šetrí miesto na disku. Je možné definovať tieto vlastnosti protokolov:

Ukladať záznamy od úrovne – úroveň, od ktorej sa budú zaznamenávať udalosti do protokolov.

  • Diagnostické – zaznamenávané budú informácie dôležité pre ladenie programu, ako aj všetky udalosti s vyššou závažnosťou.
  • Informatívne – zaznamenávané budú informatívne správy, napríklad o úspešnej aktualizácii, ako aj všetky udalosti s vyššou závažnosťou.
  • Varovania – zaznamenávané budú varovné správy a kritické chyby.
  • Chyby – zaznamenávané budú chyby typu „Chyba pri preberaní súboru“ a kritické chyby.
  • Kritické – zaznamenávané budú len kritické chyby (chyba pri spustení antivírusovej ochrany, firewallu atď.).

note

Ak vyberiete diagnostickú úroveň podrobnosti protokolov, všetky blokované pripojenia budú zaznamenávané.

Protokoly staršie ako nastavená hodnota v poli Automaticky mazať záznamy protokolov staršie ako (dní) budú automaticky zmazané.

Automaticky optimalizovať protokoly – umožňuje automatickú defragmentáciu protokolov, ak počet nevyužitých záznamov prekročí špecifikovaný pomer v percentách nastavený v poli Ak počet nepoužívaných záznamov prekročí (%).

Kliknite na Optimalizovať teraz pre spustenie defragmentácie protokolov. Defragmentácia odstraňuje prázdne záznamy v protokoloch, čím sa zefektívni a zrýchli práca s nimi. Viditeľné zlepšenie práce s protokolmi po optimalizácii je očividné hlavne pri väčších množstvách záznamov v protokoloch.

Funkcia Zapnúť textový protokol umožňuje okrem klasického ukladania v sekcii Protokoly ukladať súbory protokolov aj v ďalšom formáte:

  • Cieľový priečinok – vyberte priečinok, do ktorého budú ukladané protokoly (platí len pre text/CSV). Môžete skopírovať cestu alebo označiť iný priečinok kliknutím na možnosť Vyčistiť. Každá skupina protokolov má vlastný súbor s predvoleným názvom (napríklad, virlog.txt sú protokoly skupiny Zachytené infiltrácie v prípade, že ste zvolili ukladanie do textových protokolov).
  • Typ – ak zvolíte formát Text, protokoly sa budú ukladať do textového súboru, pričom údaje budú oddelené tabulátorom. To isté platí pre formát CSV, avšak v tomto prípade budú údaje oddelené čiarkami. Ak vyberiete možnosť Udalosť, protokoly budú ukladané v denníku udalostí systému Windows, ktorý si môžete prezrieť cez Zobrazovač denníka udalostí (Event Viewer) v Ovládacom paneli.
  • Odstrániť všetky protokoly – vymaže všetky uložené protokoly označené v roletovom menu Typ. Zobrazí sa vám tiež oznámenie o úspešnom odstránení protokolov.

Zaznamenávať zmeny v konfigurácii do protokolu auditu – poskytuje informácie o každej zmene v konfigurácii. Viac sa dozviete v časti Protokoly auditu.


note

Na urýchlenie riešenia problémov vás môže technická podpora spoločnosti ESET vyzvať na zaslanie protokolov z vášho počítača. Nástroj ESET Log Collector zjednodušuje zozbieranie potrebných protokolov. Viac informácií o nástroji ESET Log Collector nájdete v nasledujúcom článku Databázy znalostí spoločnosti ESET.