ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Interval kontroly licencie

ESET Endpoint Security sa potrebuje pripájať k licenčným serverom spoločnosti ESET automaticky. Počet pripojení k licenčnému serveru spoločnosti ESET môžete obmedziť v sekcii Rozšírené nastavenia > Nástroje > Licencie. Predvolene je Interval kontroly nastavený na hodnotu Automaticky a pripojenie sa vytvorí niekoľkokrát za hodinu. V prípade zvýšenej sieťovej komunikácie zmeňte Interval kontroly na Obmedzený, aby ste znížili zaťaženie siete. Ak je zvolená možnosť Obmedzený, ESET Endpoint Security sa pripája k licenčnému serveru iba jedenkrát za deň, prípadne keď sa počítač reštartuje.


important

Ak je Interval kontroly nastavený na možnosť Obmedzený, môže trvať až jeden deň, kým sa všetky zmeny týkajúce sa licencie, ktoré vykonáte cez ESET HUB/ESET MSP Administrator, prejavia v nastaveniach produktu ESET Endpoint Security.