ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Diagnostika

Diagnostika poskytuje výpisy zlyhaní procesov ESET (napr. ekrn). Ak aplikácia prestane fungovať, vygeneruje sa výpis. Toto môže vývojárom pomôcť pri diagnostike a oprave rôznych problémov súvisiacich s ESET Endpoint Security.

Kliknite na roletové menu vedľa položky Typ výpisu a vyberte jednu z troch dostupných možností:

  • Vyberte možnosť Žiadny, ak chcete vypnúť túto funkciu.
  • Skrátený (predvolené) – zaznamená menší súbor užitočných informácií, ktoré môžu pomôcť identifikovať príčinu nečakaného zastavenia aplikácie. Tento druh výpisu môže byť užitočný, keď je obmedzený priestor na disku, avšak vzhľadom na obmedzené množstvo zahrnutých informácií nemusia byť analýzou tohto výpisu objavené chyby, ktoré neboli priamo spôsobené procesom bežiacim v čase problému.
  • Úplný – zaznamená celý obsah systémovej pamäte, keď sa aplikácia nečakane zastaví. Kompletný výpis z pamäte môže obsahovať dáta procesov, ktoré bežali v čase, keď bol výpis zozbieraný.

Cieľový priečinok – priečinok, do ktorého sa pri zlyhaní vygeneruje výpis.

Otvoriť diagnostický priečinok – na otvorenie cieľového adresára v novom okne nástroja Windows Prieskumník kliknite na Otvoriť.

Vytvoriť diagnostický výpis – kliknite na tlačidlo Vytvoriť pre vytvorenie diagnostických súborov výpisu v Cieľovom adresári.

Vytváranie rozšírených protokolov

Zapnúť rozšírené protokoly antispamového jadra – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti, ktoré sa vyskytnú počas antispamovej kontroly. Toto môže pomôcť vývojárom diagnostikovať a opraviť problémy súvisiace s Antispamovým jadrom ESET.

Zapnúť rozšírené protokoly kontroly počítača – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti, ku ktorým dôjde počas kontroly súborov a priečinkov Kontrolou počítača alebo Rezidentnou ochranou súborového systému.

Zapnúť rozšírené protokoly správy zariadení – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti modulu Správa zariadení. Toto môže pomôcť vývojárom diagnostikovať a opraviť problémy súvisiace so Správou zariadení.

Zapnúť rozšírené protokoly Direct Cloud – umožňuje zaznamenávať všetku komunikáciu produktu so servermi Direct Cloud.

Zapnúť rozšírené protokoly ochrany dokumentov – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti modulu Ochrana dokumentov. Toto pomôže vývojárom diagnostikovať a opraviť problémy súvisiace s touto súčasťou programu.

Zapnúť rozšírené protokoly ochrany e‑mailových klientov – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti týkajúce sa ochrany e‑mailových klientov a pluginu e‑mailových klientov s cieľom umožniť diagnostiku a riešenie problémov.

Zapnúť rozšírené protokoly jadra – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti, ku ktorým dochádza v jadre produktu ESET (ekrn), čo pomôže pri diagnostike a riešení problémov.

Zapnúť rozšírené protokoly licencovania – umožňuje zaznamenávať všetku komunikáciu produktu s aktivačnými a licenčnými servermi spoločnosti ESET.

Zapnúť sledovanie pamäte – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti, ktoré pomôžu vývojárom diagnostikovať úniky pamäte.

Zapnúť rozšírené protokoly ochrany siete – umožňuje zaznamenávať všetky sieťové dáta prechádzajúce firewallom vo formáte PCAP. Toto môže pomôcť vývojárom diagnostikovať a opraviť problémy týkajúce sa firewallu.

Zapnúť rozšírené protokoly kontroly sieťovej komunikácie – umožňuje zaznamenávať všetky dáta prechádzajúce kontrolou sieťovej komunikácie vo formáte PCAP. Toto môže pomôcť vývojárom diagnostikovať a opraviť problémy týkajúce sa kontroly sieťovej komunikácie.

Zapnúť rozšírené protokoly operačného systému – budú zozbierané dodatočné informácie o operačnom systéme, ako sú spustené procesy, aktivita procesora a operácie disku. Toto môže pomôcť pri diagnostike a oprave problémov produktov ESET spustených na vašom operačnom systéme.

Zapnúť rozšírené protokoly push správ – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti, ku ktorým dôjde pri zasielaní push správ, čo pomôže pri diagnostike a riešení problémov.

Zapnúť rozšírené protokoly rezidentnej ochrany súborového systému – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti rezidentnej ochrany súborového systému, čo pomôže pri diagnostike a riešení problémov.

Zapnúť rozšírené protokoly zabezpečeného prehliadača – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti, ktoré sa týkajú zabezpečeného prehliadača. Toto pomôže vývojárom pri diagnostike a oprave problémov.

Zapnúť rozšírené protokoly aktualizačného jadra – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti, ktoré sa vyskytnú počas procesu aktualizácie. Toto môže pomôcť vývojárom diagnostikovať a opraviť problémy súvisiace s aktualizačným jadrom.

Zapnúť rozšírené protokoly správy zraniteľností a záplat – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti v rámci správy zraniteľností a záplat. Toto nastavenie sa zobrazí len vtedy, ak je v prostredí povolená správa zraniteľností a záplat (povolená v nástroji ESET PROTECT Cloud).

Zapnúť rozšírené protokoly webovej kontroly – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti modulu Webovej kontroly. Toto môže pomôcť vývojárom diagnostikovať a opraviť problémy súvisiace s Webovou kontrolou.

Protokoly je možné nájsť v nasledujúcom umiestnení: C:\ProgramData\ESET\ESET Security\Diagnostics\.