ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Ako minimalizovať používateľské rozhranie programu ESET Endpoint Security

Ak je program spravovaný vzdialene, môžete použiť prednastavenú politiku súvisiacu s „viditeľnosťou“ produktu pre koncového používateľa.

V opačnom prípade môžete manuálne priamo v lokálne nainštalovanom programe vykonať nasledujúce kroky:

  1. Stlačte kláves F5 pre otvorenie okna Rozšírených nastavení a rozbaľte sekciu Používateľské rozhranie > Prvky používateľského rozhrania.
  2. Nastavte Režim spustenia na požadovanú hodnotu. Viac informácií o režimoch spustenia programu.
  3. Deaktivujte možnosti Zobrazovať úvodný obrázok pri štarte a Používať zvukové upozornenia.
  4. Nastavte Oznámenia.
  5. Nastavte Stavy aplikácie.
  6. Nastavte Potvrdzovacie správy.
  7. Nastavte Upozornenia a okná správ.