ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Ako aplikovať odporúčané politiky pre ESET Endpoint Security

Po pripojení ESET Endpoint Security k ESET PROTECT odporúčame aplikovať politiku, či už odporučenú, alebo vlastnú.

Existuje niekoľko vstavaných politík pre ESET Endpoint Security:

Politika

Popis

Antivírus – Vyvážená

Bezpečnostná konfigurácia odporúčaná pre väčšinu situácií.

Antivírus – Maximálna bezpečnosť

Aktivuje sa strojové učenie, hĺbková kontrola správania a SSL filtrovanie. Tieto funkcie majú vplyv na detekciu potenciálne nebezpečných, nechcených a podozrivých aplikácií.

Cloudový systém reputácie a spätnej väzby

Umožňuje využívať ESET LiveGrid®, cloudový systém reputácie a spätnej väzby, ktorý zlepšuje detekciu najnovších hrozieb a pomáha zdieľať škodlivé alebo neznáme potenciálne hrozby pre ďalšiu analýzu.

Správa zariadení – Maximálna bezpečnosť

Všetky zariadenia sú blokované. Ak sa bude chcieť zariadenie pripojiť, bude musieť byť povolené správcom.

Správa zariadení – iba na čítanie

Všetky zariadenia je možné iba čítať. Zápis nie je povolený.

Firewall – Blokovať všetku komunikáciu okrem pripojení k ESET PROTECT a ESET Inspect

Zablokuje všetku komunikáciu okrem pripojení k ESET PROTECT a ESET Inspect Serveru (len pre ESET Endpoint Security).

Protokolovanie – Vykonávať úplný diagnostický zápis do protokolu

Táto šablóna zabezpečí, že správca bude mať v prípade potreby k dispozícii všetky protokoly. Zaznamenané budú všetky udalosti od najnižšej úrovne vrátane udalostí systému HIPS a ThreatSense, ako aj firewallu. Protokoly sa automaticky odstránia po 90 dňoch.

Protokolovanie – Zapisovať len dôležité udalosti

Politika zabezpečí, aby boli do protokolu uložené upozornenia, chyby a kritické udalosti. Protokoly sa automaticky odstránia po 90 dňoch.

Viditeľnosť – Vyvážená

Predvolené nastavenia viditeľnosti. Stavy a oznámenia sú povolené.

Viditeľnosť – Neviditeľný režim

Vypne sa zobrazovanie oznámení, grafické používateľské rozhranie a integrácia do kontextového menu. Nespustí sa egui.exe. Vhodné pre úplnú správu prostredníctvom ESET PROTECT Cloud.

Viditeľnosť – Obmedzená interakcia s používateľom

Vypne sa zobrazovanie oznámení a stavov aplikácie, ale grafické používateľské rozhranie sa spustí.


Ak chcete nastaviť politiku nazvanú Antivírus – Maximálna bezpečnosť, v rámci ktorej sa v produkte ESET Endpoint Security nainštalovanom na vašich pracovných staniciach uplatní viac ako 50 odporúčaných nastavení, postupujte podľa nasledujúcich krokov:


note

Nasledujúci článok Databázy znalostí spoločnosti ESET môže byť dostupný len v anglickom jazyku:

Použitie odporúčanej alebo preddefinovanej politiky pre ESET Endpoint Security prostredníctvom ESET PROTECT

  1. Otvorte ESET PROTECT Web Console.
  2. Prejdite na ICON_ESMC_POLICY Politiky a rozbaľte sekciu Vstavané politiky > ESET Endpoint pre Windows.
  3. Kliknite na Antivírus – Maximálna bezpečnosť – odporúča sa.
  4. Na karte Priradené kliknite na Priradiť klientu alebo Priradiť skupine a vyberte počítače, pre ktoré chcete použiť politiku.

ADMIN_APPLY_POLICY


Ak chcete zistiť, ktoré nastavenia budú prostredníctvom danej politiky použité, kliknite na kartu Nastavenia a rozbaľte stromovú štruktúru Rozšírené nastavenia.

ADMIN_APPLY_POLICY_SETTINGS