ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Predstavenie programu ESET PROTECT Cloud

ESET PROTECT Cloud vám umožňuje spravovať v sieťovom prostredí produkty spoločnosti ESET nainštalované na pracovných staniciach a serveroch z jedného miesta bez potreby fyzického alebo virtuálneho servera, ktorý je však potrebný napríklad v prípade ESET PROTECT. Pomocou ESET PROTECT Cloud Web Console môžete nasadiť riešenia ESET, spravovať úlohy, vynucovať bezpečnostné politiky, monitorovať stav systému a rýchlo reagovať na problémy alebo hrozby na vzdialených počítačoch.

ESET PROTECT Cloud pozostáva z nasledujúcich súčastí:

  • Inštancia ESET PROTECT Cloud – riadi komunikáciu s agentmi a zhromažďuje a uchováva údaje aplikácií v databáze.
  • ESET PROTECT Cloud Web Console – je hlavným rozhraním, ktoré vám umožňuje spravovať klientske počítače vo vašej sieti. Poskytuje prehľad stavu klientskych zariadení v sieti a dá sa použiť na vzdialenú inštaláciu produktov spoločnosti ESET na nespravované počítače. ESET PROTECT Cloud možno použiť z akéhokoľvek miesta alebo zariadenia s pripojením na internet.
  • ESET Management Agent – sprostredkúva komunikáciu medzi nástrojom ESET PROTECT Cloud a klientskymi počítačmi. Agent musí byť nainštalovaný na každom klientskom počítači, ktorý má komunikovať s nástrojom ESET PROTECT Cloud. Keďže sa agent nachádza na klientskom počítači a dokáže uchovávať viaceré bezpečnostné scenáre, používanie ESET Management Agenta výrazne skracuje čas reakcie na nové detekcie. Pomocou ESET PROTECT Cloud Web Console môžete nasadiť ESET Management Agenta na nespravované počítače. V prípade potreby je možná aj manuálna inštalácia ESET Management Agenta.
  • ESET Bridge – je to služba, ktorá môže byť použitá v kombinácii s nástrojom ESET PROTECT Cloud na:
    • distribúciu aktualizácií na klientske počítače a distribúciu inštalačných balíkov na ESET Management Agenta,
    • presmerovanie komunikácie z ESET Management Agentov na ESET PROTECT Cloud.
  • Správa mobilných zariadení – komponent, ktorý umožňuje správu mobilných zariadení pomocou nástroja ESET PROTECT Cloud. Umožňuje vám spravovať mobilné zariadenia (Android a iOS) a bezpečnostný produkt ESET Endpoint Security for Android.
  • Správa zraniteľností a záplat – funkcia dostupná v produkte ESET PROTECT Cloud, ktorá pravidelne kontroluje pracovnú stanicu s cieľom odhaliť nainštalovaný softvér, ktorý by mohol byť zraniteľný voči bezpečnostným rizikám. Správa záplat pomáha odstraňovať tieto riziká prostredníctvom automatických aktualizácií softvéru, čím sa zvyšuje bezpečnosť zariadení.

note

Viac informácií nájdete v Online pomocníkovi pre ESET PROTECT Cloud.