ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Predstavenie programu ESET PROTECT

ESET PROTECT vám umožňuje spravovať v sieťovom prostredí z jedného miesta všetky produkty ESET nainštalované na pracovných staniciach, serveroch a mobilných zariadeniach.

Pomocou nástroja ESET PROTECT Web Console môžete nasadiť bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET, spravovať úlohy, vynucovať bezpečnostné politiky, sledovať stav systému a pohotovo reagovať na problémy alebo hrozby na vzdialených počítačoch. Prečítajte si kapitoly Prehľad architektúry a infraštruktúry ESET PROTECT, Začíname s nástrojom ESET PROTECT Web ConsolePodporované Desktop Provisioning prostredia.

ESET PROTECT pozostáva z nasledujúcich súčastí:

 • ESET PROTECT Server – riadi komunikáciu s agentmi a zhromažďuje a uchováva dáta aplikácií v databáze. ESET PROTECT Server môže byť nainštalovaný na Windows aj Linux servery a môže mať tiež podobu virtuálneho zariadenia.
 • ESET PROTECT Web Console – je hlavným rozhraním, ktoré vám umožňuje spravovať klientske počítače vo vašej sieti. Poskytuje prehľad stavu klientskych zariadení v sieti a dá sa použiť na vzdialenú inštaláciu produktov spoločnosti ESET na nespravované počítače. Po inštalácii ESET PROTECT Servera máte prístup do Web Console prostredníctvom vášho webového prehliadača. Ak sa rozhodnete sprístupniť webový server na internete, budete môcť používať ESET PROTECT z akéhokoľvek miesta a zariadenia pripojeného na internet.
 • ESET Management Agent – sprostredkúva komunikáciu medzi ESET PROTECT Serverom a klientskymi počítačmi. Agent musí byť nainštalovaný na každom klientskom počítači, ktorý má komunikovať s ESET PROTECT Serverom. Keďže sa agent nachádza na klientskom počítači a dokáže uchovávať viaceré bezpečnostné scenáre, používanie ESET Management Agenta výrazne skracuje čas reakcie na nové detekcie. Pomocou ESET PROTECT Web Console môžete nasadiť ESET Management Agenta na nespravované počítače, ktoré boli identifikované prostredníctvom Active Directory alebo nástrojom ESET RD Sensor. V prípade potreby je možná aj manuálna inštalácia ESET Management Agenta.
 • ESET Rogue Detection Sensor – deteguje nespravované počítače, ktoré sa nachádzajú v sieti. Informácie o týchto počítačoch sú odosielané na ESET PROTECT Server. Nové klientske počítače tak môžete spravovať prostredníctvom programu ESET PROTECT bez potreby ich manuálneho vyhľadávania a pridávania. ESET Rogue Detection Sensor si pamätá počítače, ktoré už boli nájdené a nebude odosielať rovnaké informácie dvakrát.
 • ESET Bridge – je to služba, ktorá môže byť použitá v kombinácii s nástrojom ESET PROTECT na:
  • distribúciu aktualizácií na klientske počítače a distribúciu inštalačných balíkov na ESET Management Agenta,
  • presmerovanie komunikácie z ESET Management Agentov na ESET PROTECT Server.
 • Mobile Device Connector – komponent, ktorý umožňuje správu mobilných zariadení pomocou nástroja ESET PROTECT. Umožňuje vám spravovať mobilné zariadenia (Android a iOS) a bezpečnostný produkt ESET Endpoint Security for Android.
 • Virtuálne zariadenie ESET PROTECT – je určené pre používateľov, ktorí chcú používať ESET PROTECT vo virtualizovanom prostredí.
 • ESET PROTECT Virtual Agent Host – komponent programu ESET PROTECT, ktorý vytvára virtuálnych agentov, a umožňuje tak správu virtuálnych zariadení bez klasického agenta. Toto riešenie umožňuje automatizáciu, použitie dynamických skupín a správu úloh na rovnakej úrovni, ako tomu je pri klasických ESET Management Agentoch na fyzických počítačoch. Virtuálny agent zbiera informácie na virtuálnych počítačoch a odosiela ich na ESET PROTECT Server.
 • Mirror Tool – používa sa na aktualizovanie programových modulov v offline prostredí. V prípade, že bezpečnostné produkty ESET na vašich klientskych počítačoch nemajú pripojenie na internet, môžete použiť nástroj Mirror Tool, ktorý sťahuje aktualizačné súbory z aktualizačných serverov spoločnosti ESET a ukladá ich lokálne.
 • ESET Remote Deployment Tool – slúži na nasadenie all-in-one inštalačných balíkov vytvorených pomocou nástroja <%PRODUCT%> Web Console. Ponúka tak pohodlný spôsob distribúcie ESET Management Agenta s bezpečnostným produktom ESET na klientske počítače v sieti.

note

Viac informácií nájdete v Online pomocníkovi pre ESET PROTECT.