ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Ochrana nastavení heslom

Aby program ESET Endpoint Security mohol poskytovať maximálnu úroveň ochrany, je dôležitá jeho správna konfigurácia. Neoprávnené zmeny v nastaveniach môžu ohroziť bezpečnosť klientskeho počítača. Ak chcete ako správca obmedziť prístup koncového používateľa k rozšíreným nastaveniam programu, môžete ich chrániť pomocou hesla.

Správca môže vytvoriť politiku, na základe ktorej budú rozšírené nastavenia programu ESET Endpoint Security nainštalovaného na pripojenom klientskom počítači chránené heslom. Pre vytvorenie novej politiky postupujte nasledovne:

  1. V ESET PROTECT Web Console kliknite v hlavnom menu vľavo na Politiky.
  2. Kliknite na Nová politika.
  3. Novú politiku pomenujte, prípadne k nej pridajte aj popis. Kliknite na Pokračovať.
  4. Zo zoznamu produktov vyberte ESET Endpoint pre Windows.
  5. V Nastaveniach kliknite na Používateľské rozhranie a rozbaľte sekciu Nastavenia prístupu.
  6. Podľa verzie programu ESET Endpoint Security kliknite na prepínacie tlačidlo vedľa možnosti Nastavenia chránené heslom. Môžete si všimnúť, že produkty ESET určené pre koncové zariadenia vo verzii 7 a novšie ponúkajú dodatočné možnosti ochrany. Ak máte vo svojej sieti nainštalované produkty pre koncové zariadenia verzie 7 a novšie aj verzie 6, odporúčame vám vytvoriť si pre každú verziu samostatnú politiku s jedinečným heslom.
  7. V zobrazenom okne zadajte nové heslo, potvrďte ho a kliknite na OK. Kliknite na Pokračovať.
  8. Priraďte politiku ku klientom. Kliknite na Priradiť a vyberte počítače alebo skupiny počítačov, ktoré majú byť chránené heslom. Kliknite na OK.
  9. Skontrolujte, či sú všetky želané klientske počítače zahrnuté v zozname, a kliknite na Pokračovať.
  10. Skontrolujte nastavenia v sekcii Súhrn a kliknutím na Dokončiť uložte novú politiku.