ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Ako nastaviť funkciu mirror

ESET Endpoint Security môže byť nastavený tak, aby ukladal kópie aktualizačných súborov detekčného jadra a tieto aktualizácie distribuoval na ostatné pracovné stanice, ktoré používajú ESET Endpoint Antivirus alebo ESET Endpoint Security.


warning

Aktualizačný mirror vytvára kópie aktualizačných súborov na aktualizáciu pracovných staníc, na ktorých beží rovnaká generácia programu ESET Endpoint Security for Windows (napríklad ESET Endpoint Security for Windows vo verzii 10.x vytvára aktualizačné súbory len pre ESET Endpoint Antivirus for Windows vo verzii 10.x a ESET Endpoint Security for Windows vo verzii 10.x).

Nastavenie programu ESET Endpoint Security ako mirror servera pre poskytovanie aktualizácií prostredníctvom interného HTTP servera

  1. Otvorte Rozšírené nastavenia stlačením klávesu F5 a rozbaľte sekciu Aktualizácia > Profily > Aktualizačný mirror.
  2. Rozbaľte sekciu Aktualizácie a uistite sa, že je zapnutá možnosť Automatický výber servera v časti Aktualizácie modulov.
  3. Rozbaľte sekciu Aktualizačný mirror a zapnite možnosti Vytvárať kópie aktualizácií a Povoliť HTTP Server.

note

Pre viac informácií si prečítajte:

Sprístupnenie mirrora prostredníctvom zdieľaného sieťového priečinku

  1. Vytvorte zdieľaný priečinok na lokálnom alebo sieťovom disku. K priečinku musia mať prístupové práva na čítanie všetci používatelia, ktorých produkty ESET si z daného priečinka budú sťahovať aktualizácie, a lokálny systémový účet musí mať pridelené práva na zápis do priečinka, aby doň bolo možné ukladať kópie aktualizácií.
  2. Zapnite možnosť Vytvárať kópie aktualizácií v sekcii Rozšírené nastavenia > Aktualizácia > Profily > Aktualizačný mirror.
  3. Vyberte vhodný Úložný priečinok kliknutím na Vyčistiť a následne na Upraviť. Vyhľadajte a vyberte vytvorený zdieľaný priečinok.

note

Ak nechcete poskytovať aktualizácie modulov prostredníctvom interného HTTP servera, vypnite možnosť Povoliť HTTP server.