ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Aktualizácia z mirrora

Existujú dva základné spôsoby sprístupnenia mirrora, ktorý predstavuje repozitár pre klienty na sťahovanie aktualizácií. Adresár s aktualizačnými súbormi môže byť buď zdieľaný sieťový adresár, alebo HTTP server.


warning

Aktualizačný mirror vytvára kópie aktualizačných súborov na aktualizáciu pracovných staníc, na ktorých beží rovnaká generácia programu ESET Endpoint Security for Windows (napríklad ESET Endpoint Security for Windows vo verzii 10.x vytvára aktualizačné súbory len pre ESET Endpoint Antivirus for Windows vo verzii 10.x a ESET Endpoint Security for Windows vo verzii 10.x).

Sprístupnenie mirrora prostredníctvom HTTP servera

Je použité automaticky ako preddefinované nastavenie pri predvolenej konfigurácii programu. Na sprístupnenie mirrora prostredníctvom HTTP servera prejdite do časti Rozšírené nastavenia > Aktualizácia > Profily > Aktualizačný mirror a vyberte možnosť Vytvárať kópie aktualizácií.

V sekcii HTTP Server na karte Mirror môžete nastaviť Port servera a metódu Overenia, ktorú bude využívať váš HTTP server. V predvolených nastaveniach je port servera nastavený na 2221.

Pomocou možnosti Overenie zvoľte metódu autorizácie pre prístup k aktualizačným súborom. K dispozícii sú nasledujúce možnosti: Žiadne, Základné a NTLM. Zvolením možnosti Základné zaistíte, že prihlasovacie meno a heslo bude šifrované použitím jednoduchej metódy kódovania base64. Možnosť NTLM zabezpečí kódovanie prostredníctvom bezpečnej metódy. Pre overenie sa používajú používatelia vytvorení na stanici zdieľajúcej aktualizačné súbory. Prednastavená je možnosť Žiadne, ktorá sprístupňuje aktualizačné súbory bez potreby overenia.


warning

Pri sprístupnení aktualizačných súborov prostredníctvom HTTP servera musí byť mirror priečinok umiestnený na rovnakom počítači ako ESET Endpoint Security, ktorý mirror vytvára.


note

Chybové hlásenie Nesprávne meno alebo heslo sa zobrazí po niekoľkých neúspešných pokusoch o aktualizáciu prostredníctvom mirrora. Odporúčame skontrolovať prihlasovacie meno a heslo v sekcii Rozšírené nastavenia > Aktualizácia > Profily > Aktualizačný mirror. Najčastejším problémom sú nesprávne zadané autorizačné údaje.

Po nastavení mirrora nastavte na klientskych pracovných staniciach nový aktualizačný server. Postupujte takto:

  • Otvorte Rozšírené nastavenia a kliknite na sekciu Aktualizácia > Profily > Aktualizácie > Aktualizácie modulov.
  • Vypnite Automatický výber servera a pridajte nový server do poľa Aktualizačný server v jednom z nasledujúcich formátov:
    http://IP_adresa_vášho_servera:2221
    https://IP_adresa_vášho_servera:2221 (v prípade používania SSL)

Sprístupnenie mirrora prostredníctvom zdieľaného adresára

Ako prvý krok je potrebné na lokálnom, či sieťovom disku vytvoriť zdieľaný adresár. Pri vytváraní adresára pre mirror je potrebné dbať na to, aby používateľ, ktorý do neho bude zapisovať, mal práva na „zápis“. Používatelia, ktorí budú aktualizovať ESET Endpoint Security z mirrora, musia mať práva na „čítanie“ z mirror adresára.

Nastavte prístup k mirroru v časti Rozšírené nastavenia > Aktualizácia > Profily > Aktualizačný mirror zakázaním možnosti Povoliť HTTP server. Táto možnosť je v predvolených nastaveniach zakázaná.

V prípade umiestnenia zdieľaného adresára na iný počítač v sieti je potrebné nastaviť autorizáciu voči tejto stanici. Autorizáciu nastavíte cez Rozšírené nastavenia > Aktualizácia > Profily > Aktualizácie > Možnosti pripojenia > Zdieľané lokality systému Windows > Pre pripojenie do LAN vystupovať ako. Toto nastavenie je rovnaké ako pri aktualizácii a je popísané v kapitole Pre pripojenie do LAN vystupovať ako.

Pre prístup k mirror adresáru je potrebný rovnaký účet ako ten, ktorý sa používa pre prihlásenie do počítača, na ktorom je mirror vytvorený. Ak je daný počítač v doméne, použite používateľské meno v tvare „doména\používateľ“. Ak počítač nie je v doméne, použite tvar „IP_adresa_servera\používateľ“ alebo „názov hostiteľa\používateľ“.

Po konfigurácii mirrora je potrebné na staniciach nastaviť \\UNC\PATH ako nový aktualizačný server podľa nasledujúceho postupu:

  1. Otvorte Rozšírené nastavenia a kliknite na sekciu Aktualizácia > Profily > Aktualizácie.
  2. Vypnite Automatický výber servera v sekcii Aktualizácie modulov a pridajte nový server do poľa Aktualizačný server vo formáte \\UNC\PATH.

note

Pri zadávaní cesty k aktualizačnému serveru je dôležité, aby bola použitá cesta UNC. V opačnom prípade nemusia aktualizácie z mapovaných diskov správne fungovať.


important

Vytvorenie mirrora pomocou nástroja Mirror Tool

Nástroj Mirror Tool vytvára štruktúru priečinkov odlišnú od tej, ktorú vytvára funkcia mirror v samotnom produkte. Každý priečinok obsahuje aktualizačné súbory pre konkrétnu skupinu produktov. Je teda potrebné v nastaveniach aktualizácie zadať úplnú cestu k správnemu priečinku.

Napríklad, ak chcete aktualizovať ESET PROTECT z mirrora, nastavte aktualizačný server na hodnotu (podľa umiestnenia koreňa vášho HTTP servera):

http://your_server_address/mirror/eset_upd/ep10

Posledné nastavenie v tejto časti je nastavenie aktualizácie programových súčastí (PCU). Predvolene je táto možnosť zapnutá. Ak je možnosť Aktualizácie produktu zapnutá, nemusíte viac klikať na Aktualizovať, pretože súbory sú skopírované do lokálneho mirrora automaticky hneď, ako sú dostupné. Viac informácií o aktualizáciách produktu nájdete v časti Režim aktualizácie.