ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

HTTP Server a SSL pre mirror

V sekcii HTTP Server na karte Mirror môžete nastaviť Port servera a metódu Overenia, ktorú bude využívať váš HTTP server. V predvolených nastaveniach je port servera nastavený na 2221.

Pomocou možnosti Overenie zvoľte metódu autorizácie pre prístup k aktualizačným súborom. K dispozícii sú nasledujúce možnosti: Žiadne, Základné a NTLM. Zvolením možnosti Základné zaistíte, že prihlasovacie meno a heslo bude šifrované použitím jednoduchej metódy kódovania base64. Možnosť NTLM zabezpečí kódovanie prostredníctvom bezpečnej metódy. Pre overenie sa používajú používatelia vytvorení na stanici zdieľajúcej aktualizačné súbory. Prednastavená je možnosť Žiadne, ktorá sprístupňuje aktualizačné súbory bez potreby overenia.


note

Autentifikačné údaje ako Prihlasovacie meno a Heslo slúžia na prístup k mirror HTTP serveru. Vyplňte ich len v prípade, že server vyžaduje ich zadanie.

Vyberte Súbor s reťazcom certifikátov alebo vygenerujte certifikát s vlastným podpisom, ak chcete prevádzkovať HTTP server s podporou SSL. Sú dostupné tieto typy certifikátov: ASN, PEM a PFX. Pre dodatočné zabezpečenie môžete na poskytovanie aktualizačných súborov na stiahnutie použiť protokol HTTPS. Pri použití tohto protokolu je takmer nemožné vystopovať prihlasovacie údaje a prenosy dát. Typ súkromného kľúča je predvolene nastavený ako Integrovaný (preto je možnosť Súbor obsahujúci súkromný kľúč nedostupná). To znamená, že súkromný kľúč je súčasťou reťazca certifikátu.


important

Certifikáty s vlastným podpisom pre HTTPS mirror

Ak používate HTTPS mirror server, je potrebné importovať jeho certifikát do dôveryhodného koreňového úložiska na všetkých klientskych počítačoch. Viac informácií nájdete v článku spoločnosti Microsoft o inštalácii dôveryhodného koreňového certifikátu v systéme Windows.