ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Aktualizačný mirror

ESET Endpoint Security umožňuje vytváranie kópií aktualizačných súborov (tzv. mirror), ktoré je možné následne použiť na aktualizáciu iných počítačov v sieti. Mirror je výhodné použiť najmä pri väčších sieťach, kde by sťahovanie aktualizácií z internetu každým počítačom samostatne spôsobovalo prenos väčšieho množstva dát. Preto je odporúčané aktualizovať len jeden objekt v sieti priamo z aktualizačných serverov na internete a následne aktualizáciu sprístupniť pomocou mirrora ostatným objektom v lokálnej sieti. Aktualizácia pracovných staníc z mirrora zabezpečuje rozloženie zaťaženia siete a šetrí spotrebu dát stiahnutých z internetu.


warning

Aktualizačný mirror vytvára kópie aktualizačných súborov na aktualizáciu pracovných staníc, na ktorých beží rovnaká generácia programu ESET Endpoint Security for Windows (napríklad ESET Endpoint Security for Windows vo verzii 10.x vytvára aktualizačné súbory len pre ESET Endpoint Antivirus for Windows vo verzii 10.x a ESET Endpoint Security for Windows vo verzii 10.x).


note

V sieťach, kde sa používa ESET PROTECT na správu veľkého množstva klientov, odporúčame na zníženie objemu sťahovaných dát z internetu uprednostniť ESET Bridge pred konfiguráciou mirrora na niektorom z klientov. ESET Bridge je možné nainštalovať spolu s ESET PROTECT pomocou all-in-one inštalátora alebo ako samostatný komponent. Viac informácií a prehľad rozdielov medzi ESET Bridge, Apache HTTP Proxy, nástrojom Mirror Tool a priamym pripojením nájdete v Online pomocníkovi pre ESET PROTECT.

Možnosti konfigurácie lokálneho mirror servera nájdete v Rozšírených nastaveniach v sekcii Aktualizácia > Profily > Aktualizačný mirror.

CONFIG_UPDATE_MIRROR

Pre vytvorenie mirrora na klientskej pracovnej stanici povoľte možnosť Vytvárať kópie aktualizácií. Po aktivovaní tejto možnosti sa sprístupnia ďalšie nastavenia mirrora, predovšetkým spôsob prístupu k aktualizačným súborom a definovanie adresára, do ktorého sa budú ukladať aktualizačné súbory vytváraného mirrora.

Prístup k aktualizačným súborom

Povoliť HTTP Server – po aktivovaní začne program poskytovať aktualizačné súbory pomocou HTTP servera, pričom nebude potrebné zadávať prihlasovacie údaje.

Spôsoby sprístupnenia mirrora sú podrobne popísané v kapitole Aktualizácia z mirrora. Existujú dva základné spôsoby sprístupnenia mirrora, a to buď prostredníctvom zdieľaného sieťového priečinka, alebo sprístupnením kópie aktualizácie cez HTTP server.

Priečinok, do ktorého sa budú ukladať aktualizačné súbory vytváraného mirrora, zadajte do poľa Priečinok na ukladanie aktualizačných súborov. Ak chcete vybrať iný priečinok, kliknutím na Vyčistiť odstráňte prednastavený priečinok C:\ProgramData\ESET\ESET Endpoint Security\mirror a kliknutím na Upraviť vyhľadajte priečinok v lokálnom počítači alebo zdieľaný sieťový priečinok. V prípade, že je na prístup a zápis do zvoleného priečinka nevyhnutná autorizácia, je potrebné zadať autorizačné údaje do polí Prihlasovacie menoHeslo. Ak je vybraný súbor umiestnený na sieťovom disku, pričom operačným systémom je Windows NT/2000/XP, zadané prihlasovacie meno a heslo používateľa musí mať práva na zápis do zvoleného priečinka. Prihlasovacie meno zadávajte vo formáte Doména/Používateľ alebo Pracovná_skupina/Používateľ. Nezabudnite tiež na príslušné heslo.