ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Ako blokovať stiahnutie určitých typov súborov z internetu

Ak chcete blokovať sťahovanie určitých typov súborov z internetu (napríklad exe, pdf alebo zip), využite Manažment URL adries v kombinácii so zástupnými znakmi. Stlačením klávesu F5 otvorte Rozšírené nastavenia. Kliknite na Web a e‑mail > Ochrana prístupu na web a rozbaľte časť Manažment URL adries. Kliknite na možnosť Upraviť vedľa Zoznamu adries.

V okne Zoznam adries vyberte Zoznam blokovaných adries a kliknutím na Upraviť alebo Pridať upravte/vytvorte zoznam. Zobrazí sa nové okno. Ak vytvárate nový zoznam, vyberte z roletového menu Typ zoznamu adries možnosť Blokované a zadajte názov zoznamu. Ak si želáte dostávať upozornenia v prípade prístupu k typu súboru zadefinovanému v aktuálnom zozname, pomocou prepínacieho tlačidla povoľte možnosť Upozorniť pri použití adresy zo zoznamu. Z roletového menu Závažnosť zapisovania do protokolu vyberte niektorú z dostupných možností. ESET PROTECT môže zozbieravať záznamy so závažnosťou na úrovni Upozornení.


important

Úroveň závažnosti zapisovania do protokolu nastavená na Informácie a Upozornenie je dostupná len pre pravidlá, ktoré obsahujú aspoň dve zložky bez zástupných znakov v rámci domény. Napríklad:

  • *.domain.com/*
  • *www.domain.com/*

CONFIG_EPFW_BLOCK_FILE_DWNL

Kliknutím na Pridať môžete zadať masku, ktorá zadefinuje typy súborov, ktorých sťahovanie chcete blokovať. Zadajte úplnú URL adresu, ak chcete blokovať sťahovanie konkrétneho súboru z určitej webovej stránky (napr. http://example.com/file.exe). Ak chcete pokryť celú skupinu súborov, môžete použiť zástupné znaky. Otáznik (?) nahrádza jeden ľubovoľný znak a hviezdička (*) nahrádza ľubovoľný reťazec v dĺžke 0 až niekoľko znakov. Napríklad maska */*.zip blokuje sťahovanie všetkých komprimovaných súborov zip.

Túto metódu môžete použiť na blokovanie sťahovania konkrétnych typov súborov len v prípade, ak je prípona súboru súčasťou URL. Ak webová stránka používa odkaz na stiahnutie súboru, napríklad v tvare www.example.com/download.php?fileid=42, akýkoľvek súbor nachádzajúci sa na tomto odkaze by bol stiahnutý aj v prípade, že má príponu, ktorú ste zablokovali.