ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Správa zoznamu URL adries

Správa zoznamu URL adries v sekcii Rozšírené nastavenia > Ochrana > Ochrana prístupu na web vám umožňuje určiť, ktoré HTTP adresy sa majú blokovať, povoliť alebo vylúčiť z kontroly obsahu.

Ak chcete okrem HTTP adries filtrovať aj HTTPS adresy, musíte mať zapnuté nastavenie SSL/TLS. V opačnom prípade budú pridané len domény HTTPS stránok, ktoré ste navštívili, a celé URL adresy nebudú pridané.

Webové stránky na zozname blokovaných adries nebudú prístupné, na rozdiel od stránok na zozname povolených adries. Webové stránky na zozname adries vylúčených z kontroly obsahu nebudú pri prístupe kontrolované na prítomnosť škodlivého kódu.

Ak chcete zablokovať všetky HTTP adresy okrem adries zaradených na Zozname povolených adries, pridajte znak hviezdičky (*) do Zoznamu blokovaných adries.

Je možné používať špeciálne znaky * (hviezdička) a ? (otáznik). Hviezdička nahrádza ľubovoľný reťazec znakov a otáznik nahrádza ľubovoľný znak. Pri zadávaní vylúčených URL adries dávajte pozor, pretože zoznam by mal obsahovať len dôveryhodné a bezpečné adresy. Rovnako je potrebné dbať na opatrnosť pri používaní špeciálnych znakov (* a ?) v tomto zozname. Viac informácií o tom, ako bezpečne pomocou masky zadefinovať celú doménu vrátane všetkých subdomén, nájdete v kapitole Pridanie HTTP adresy/masky domény. Pre aktivovanie zoznamu kliknite na možnosť Zoznam je aktívny. Ak chcete byť upozornený na zadanie adresy zo zoznamu, zvoľte možnosť Upozorniť pri použití adresy zo zoznamu.


note

Dôveryhodné adresy podľa whitelistu ESET

Ak je v sekcii SSL/TLS zapnutá možnosť Nekontrolovať komunikáciu s doménami, ktorým ESET dôveruje, domény na whiteliste spravovanom spoločnosťou ESET nebudú ovplyvnené konfiguráciou správy zoznamu URL adries.

CONFIG_EPFW_SCAN_HTTP_EXCLUDELIST

Ovládacie prvky

Pridať – pridanie nového zoznamu k vopred zadefinovaným zoznamom. Toto môže byť užitočné, ak chcete logicky rozdeliť niekoľko skupín adries. Napríklad, jeden zoznam blokovaných adries môže obsahovať adresy z externého verejného blacklistu a ďalší zoznam môže obsahovať váš vlastný blacklist, čo umožňuje aktualizáciu externých zoznamov, pričom nenaruší váš používateľský zoznam.

Upraviť – zmena existujúceho zoznamu. Použite túto možnosť na pridanie alebo odstránenie adresy zo zoznamu.

Odstrániť – odstránenie existujúceho zoznamu. Dostupné len pre zoznamy pridané cez tlačidlo Pridať, nie pre predvolené zoznamy.