ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Ako pridať URL masku

Pred pridaním požadovanej masky adresy/domény si prečítajte uvedené inštrukcie.

ESET Endpoint Security umožňuje používateľovi blokovať prístup na konkrétne webové stránky a zabrániť tomu, aby internetový prehliadač zobrazoval ich obsah. Tiež umožňuje používateľovi špecifikovať adresy, ktoré majú byť vylúčené z kontroly. V prípade, že nepoznáte celý názov vzdialeného servera alebo chcete špecifikovať celú skupinu vzdialených serverov, je možné použiť tzv. masky. V tomto prípade sú povolené špeciálne znaky ? a *, pričom:

  • znak ? nahrádza ľubovoľný symbol,
  • znak * nahrádza ľubovoľný reťazec textu.

Napríklad *.c?m bude platiť pre všetky adresy, kde posledná časť adresy začína znakom c, končí znakom m a v strede je ľubovoľný znak (.com, .cam a pod.).

Napríklad maska *x? predstavuje ľubovoľnú adresu, kde predposledným znakom je „x“. Ak chcete v maske zahrnúť celú doménu, použite formát *.domain.com/*. Určenie predpony protokolu (http://, https://) nie je povinné. Ak ju vynecháte, maska sa použije pre akýkoľvek protokol. Ak je sekvencia „*.“ použitá na začiatku názvu domény, je posudzovaná špecificky. Po prvé zástupný znak „*“ v tomto prípade nepokrýva lomku („/“). Zabráni sa tak obchádzaniu masky – napríklad pomocou masky *.domain.com sa nebude vyhodnocovať adresa http://anydomain.com/anypath#.domain.com (takáto prípona môže byť pripojená k ľubovoľnej URL adrese bez toho, aby ovplyvnila sťahovanie). Po druhé sekvencia „*.“ v tomto špeciálnom prípade tiež pokrýva prázdny reťazec. To umožňuje použiť jednotnú masku pre celú doménu vrátane jej subdomén. Napríklad maskou *.domain.com bude vyhodnotená aj adresa http://domain.com. Použitie masky *domain.com by bolo nesprávne, pretože by to mohlo tiež zodpovedať adrese http://anotherdomain.com.


important

Úroveň závažnosti zapisovania do protokolu nastavená na Informácie a Upozornenie je dostupná len pre pravidlá, ktoré obsahujú aspoň dve zložky bez zástupných znakov v rámci domény. Napríklad:

  • *.domain.com/*
  • *www.domain.com/*