ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Vytvorenie nového zoznamu adries

Toto dialógové okno vám umožňuje nastaviť nový zoznam URL adries/masiek, ktoré budú blokované, povolené alebo vylúčené z kontroly.

Je možné nastaviť:

Typ zoznamu adries – k dispozícií sú tri typy zoznamov:

  • Nájdený malvér je ignorovaný – adresy v tomto zozname nebudú kontrolované na prítomnosť škodlivého kódu.
  • Zoznam blokovaných adries – na adresy v tomto zozname nebude povolený prístup.
  • Zoznam povolených adries – na adresy v tomto zozname bude povolený prístup. Adresy v tomto zozname budú povolené aj v tom prípade, ak sa nachádzajú aj v zozname blokovaných adries.

Názov zoznamu – zadajte názov nového zoznamu. Toto pole nebude dostupné v prípade zmeny nastavení niektorého z preddefinovaných zoznamov.

Popis zoznamu – zadajte krátky popis zoznamu (nepovinné). Toto pole nebude dostupné v prípade zmeny nastavení niektorého z preddefinovaných zoznamov.

Pre aktivovanie zoznamu kliknite na možnosť Zoznam je aktívny. Pri aplikovaní adresy z konkrétneho zoznamu je možné nastaviť upozornenie o tejto udalosti prostredníctvom voľby Upozorniť pri aplikovaní. Napríklad pri prístupe na blokovanú alebo povolenú stránku zo zoznamu sa zobrazí oznámenie na ploche. Oznámenie bude obsahovať názov zoznamu.

Závažnosť zapisovania do protokolu – z roletového menu vyberte úroveň závažnosti zapisovania do protokolu. Záznamy, pre ktoré je úroveň závažnosti zapisovania do protokolu nastavená na Upozornenie, môžu byť zozbierané prostredníctvom konzoly ESET PROTECT.


important

Úroveň závažnosti zapisovania do protokolu nastavená na Informácie a Upozornenie je dostupná len pre pravidlá, ktoré obsahujú aspoň dve zložky bez zástupných znakov v rámci domény. Napríklad:

  • *.domain.com/*
  • *www.domain.com/*

Ovládacie prvky

Pridať – pridanie novej URL adresy do zoznamu (na pridanie viacerých adries použite oddeľovač).

Upraviť – úprava už existujúcej adresy v zozname. Táto možnosť je dostupná len pre adresy vytvorené pomocou tlačidla Pridať.

Odstrániť – odstránenie adries zo zoznamu. Táto možnosť je dostupná len pre adresy vytvorené pomocou tlačidla Pridať.

Importovať – import textového súboru s URL adresami (formát súboru *.txt – jedna adresa v riadku a kódovanie UTF-8).


note

Viac informácií nájdete v kapitole Ako pridať URL masku.