ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Kontrola komunikácie HTTP(S)

ESET Endpoint Security v predvolenom nastavení kontroluje komunikáciu cez protokoly HTTP a HTTPS, ktoré využívajú internetové prehliadače a iné aplikácie. Kontrolu tejto komunikácie vypnite len vtedy, ak máte problémy so softvérom tretej strany a chcete zistiť, či môže byť príčinou program ESET Endpoint Security.

Zapnúť kontrolu komunikácie HTTP – komunikácia cez protokol HTTP sa vždy kontroluje na všetkých portoch a pre všetky aplikácie.

Zapnúť kontrolu komunikácie HTTPS – pri tejto komunikácii sú údaje prenášané medzi serverom a klientom zašifrované. ESET Endpoint Security kontroluje aj komunikáciu využívajúcu protokol SSL (Secure Socket Layer) a TLS (Transport Layer Security). Program bude kontrolovať len porty uvedené v časti Porty používané protokolom HTTPS bez ohľadu na verziu operačného systému (k prednastaveným hodnotám 443 a 0-65535 môžete pridať ďalšie porty).