ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Vylúčené IP adresy

IP adresy uvedené v zozname budú vylúčené z kontroly. Obojstranná HTTP(S)/POP3(S)/IMAP(S) komunikácia označených aplikácií nebude kontrolovaná na prítomnosť škodlivého kódu. Odporúčame používať túto možnosť iba v prípade dôveryhodných IP adries.

Pridať – umožňuje pridať IP adresu, rozsah adries alebo podsieť vzdialeného bodu, na ktorý je uplatnené pravidlo.

Upraviť – umožňuje upravovať zvolené položky v zozname.

Odstrániť – umožňuje odstrániť zvolené položky zo zoznamu.

CONFIG_EPFW_CONTENT_ADDR_EXCL


example

Príklady IP adries

Pridanie IPv4 adresy:

Samostatná adresa – zadanie IP adresy individuálneho počítača (napríklad 192.168.0.10).

Rozsah adries – zadáva sa začiatočná a koncová IP adresa na stanovenie rozsahu IP adries skupiny počítačov (napr. 192.168.0.1-192.168.0.99).

Podsieť – skupina počítačov patriacich do určitej podsiete. Zadáva sa IP adresa a maska podsiete. 255.255.255.0 je napríklad sieťová maska pre podsieť 192.168.1.0. Ak chcete vylúčiť celú podsieť, zadajte 192.168.1.0/24.

Pridanie IPv6 adresy:

Samostatná adresa – zadanie IP adresy individuálneho počítača (napr. 2001:718:1c01:16:214:22ff:fec9:ca5).

Podsieť – skupina počítačov patriacich do určitej podsiete. Zadáva sa IP adresa a maska podsiete (napr. 2002:c0a8:6301:1::1/64).