ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Ako aktivovať vzdialený monitoring a správu produktu (RMM)

Remote Monitoring and Management (RMM) je proces vzdialeného monitorovania a ovládania softvérových systémov (napr. na stolových počítačoch, serveroch a mobilných zariadeniach) pomocou lokálne nainštalovaného agenta, ku ktorému sa dokáže poskytovateľ služieb spravovania pripojiť. ESET Endpoint Security môže byť spravovaný prostredníctvom RMM počnúc verziou 6.6.2028.0.

CONFIG_RMM

V predvolených nastaveniach je funkcia ESET RMM vypnutá. Ak chcete ESET RMM zapnúť, otvorte Rozšírené nastavenia > Nástroje > ESET RMM a použite prepínacie tlačidlo vedľa položky Zapnúť RMM.

Pracovný režim – zvoľte možnosť Iba bezpečné operácie, ak chcete povoliť RMM rozhranie len pre operácie, ktoré sú bezpečné alebo dostupné len na čítanie. Ak chcete povoliť RMM rozhranie pre všetky operácie, zvoľte možnosť Všetky operácie.

Operácia

Režim „Iba bezpečné operácie“

Režim „Všetky operácie“

Získať informácie o aplikácii

Získať konfiguráciu

Získať licenčné informácie

Získať protokoly

Získať stav ochrany

Získať stav aktualizácie

Nastaviť konfiguráciu

 

Spustiť aktiváciu

 

Spustiť kontrolu

Spustiť aktualizáciu

Spôsob oprávnenia – nastavte autorizačnú metódu pre RMM. Ak chcete používať autorizáciu, zvoľte v roletovom menu možnosť Cesta k aplikácii, v opačnom prípade zvoľte možnosť Žiadne.


warning

V rámci RMM by mala byť vždy používaná autorizácia, aby sa zabránilo škodlivému softvéru vypnúť alebo obísť ochranu ESET Endpoint produktu.

Cesty k aplikáciám – konkrétna aplikácia, ktorá má povolené spúšťať RMM. Ak ste zvolili možnosť Cesta k aplikácii ako autorizačnú metódu, kliknite na Upraviť pre otvorenie konfiguračného okna Povolené cesty k aplikáciám RMM.

CONFIG_RMM_ADD

Pridať – pridanie novej povolenej cesty k RMM aplikácii. Zadajte cestu alebo kliknite na tlačidlo na vyhľadanie spustiteľného súboru.

Upraviť – pomocou tejto možnosti môžete upraviť už existujúcu povolenú cestu. Možnosť Upraviť použite v prípade, že sa zmenilo umiestnenie spustiteľného súboru.

Odstrániť – pomocou tejto možnosti môžete odobrať už existujúcu povolenú cestu.

Súčasťou predvolenej inštalácie ESET Endpoint Security je aj súbor ermm.exe, ktorý sa nachádza v adresári ESET Endpoint produktu (predvolená cesta je C:\Program Files\ESET\ESET Security). Súbor ermm.exe zabezpečuje výmenu dát s doplnkom RMM Plugin, ktorý komunikuje s RMM Agentom prepojeným s RMM Serverom.

  • ermm.exe – nástroj príkazového riadka vyvinutý spoločnosťou ESET, ktorý umožňuje správu firemných bezpečnostných produktov a komunikáciu s akýmkoľvek RMM doplnkom.
  • RMM Plugin je aplikácia tretej strany, ktorá beží lokálne na počítači so systémom Windows, chráneným produktom ESET Endpoint. Tento doplnok komunikuje s konkrétnym RMM Agentom (napr. Kaseya) a so súborom ermm.exe.
  • RMM Agent je aplikácia tretej strany (napr. Kaseya), ktorá beží lokálne na počítači so systémom Windows, chráneným produktom ESET Endpoint. Agent komunikuje s RMM doplnkom a RMM Serverom.