ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Zabezpečený prehliadač

Zabezpečený prehliadač predstavuje dodatočnú vrstvu ochrany, ktorej cieľom je chrániť vaše online transakcie a finančné údaje pred zneužitím.


important

Na zaistenie správneho fungovania ochrany zabezpečeného prehliadača musí byť zapnutý reputačný systém ESET LiveGrid® (predvolene zapnutý).

Ak chcete nakonfigurovať správanie zabezpečeného prehliadača, prejdite do sekcie Rozšírené nastavenia > Ochrana > Zabezpečený prehliadač.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností konfigurácie pre fungovanie zabezpečeného prehliadača:

  • Zabezpečiť všetky prehliadače – všetky podporované webové prehliadače sa spúšťajú v zabezpečenom režime. Vďaka tomu môžete prehliadať webové stránky, používať internetové bankovníctvo, nakupovať na internete a vykonávať online transakcie v jednom zabezpečenom okne prehliadača bez presmerovania konkrétnych stránok do samostatného okna.
  • Presmerovanie webových stránok – stránky uvedené na zozname chránených webových stránok a internom zozname stránok internetového bankovníctva budú automaticky presmerované do zabezpečeného prehliadača. Môžete nastaviť, či sa má chránená stránka otvárať v bežnom alebo zabezpečenom prehliadači.

note

Presmerovanie webových stránok nie je k dispozícii pre zariadenia s procesorom ARM.

icon_section Základné

Zapnúť zabezpečený prehliadač – povolením tejto možnosti aktivujete zoznam chránených webových stránok, ktorý si budete môcť otvoriť v samostatnom okne.

Ochrana prehliadača

Zabezpečiť všetky prehliadače – všetky podporované webové prehliadače sa spúšťajú v zabezpečenom režime. Vďaka tomu môžete prehliadať webové stránky, používať internetové bankovníctvo, nakupovať na internete a vykonávať online transakcie v jednom zabezpečenom okne prehliadača bez presmerovania konkrétnych stránok do samostatného okna.

Režim inštalácie rozšírení – z roletového menu môžete vybrať, ktoré rozšírenia bude povolené inštalovať do prehliadača zabezpečeného produktom ESET. Zmena režimu inštalácie rozšírení nemá vplyv na už nainštalované rozšírenia prehliadača:

  • Základné rozšírenia – v tomto režime bude možné inštalovať iba základné rozšírenia vyvinuté výrobcom daného prehliadača.
  • Všetky rozšírenia – bude možné inštalovať všetky rozšírenia podporované daným prehliadačom.

Presmerovanie webových stránok

Zapnúť presmerovanie chránených stránok – ak je táto možnosť povolená, stránky uvedené na zozname chránených webových stránok a internom zozname stránok internetového bankovníctva budú vždy automaticky presmerované do zabezpečeného prehliadača.

Chránené stránky – zoznam webových stránok, pre ktoré môžete zvoliť, či budú otvárané v zabezpečenom alebo bežnom prehliadači. Ako znamenie, že váš prehliadač je chránený, sa predvolene zobrazuje informatívne oznámenie v prehliadači a zelené orámovanie okna prehliadača.

Zabezpečenie platobných stránok a online bankovníctva – toto nastavenie je predvolene vypnuté. Po zapnutí budú okrem stránok v zozname Chránené stránky do zabezpečeného prehliadača presmerované aj stránky v internom zozname spoločnosti ESET. Webové stránky identifikované spoločnosťou ESET sa pravidelne aktualizujú.

Zabezpečený prehliadač

Rozšírená ochrana pamäte – ak je táto možnosť povolená, pamäť zabezpečeného prehliadača bude chránená pred prístupom iných procesov.

Ochrana klávesnice – ak je táto možnosť povolená, informácie zadané na klávesnici do zabezpečeného prehliadača budú skryté pred ostatnými aplikáciami. Týmto sa zvyšuje ochrana pred keyloggermi.

Zelené orámovanie prehliadača – ak je táto možnosť vypnutá, informatívne oznámenie v prehliadači a zelené orámovanie okna prehliadača budú skryté.

Nastaviť interaktívne upozornenia zabezpečeného prehliadača – po kliknutí na túto možnosť sa zobrazí dialógové okno Interaktívne upozornenia.


note

V niektorých situáciách sa interaktívne upozornenie zobrazí len vtedy, keď nastane chyba pri spustení zabezpečeného prehliadača. Viac informácií nájdete v kapitole Interaktívne upozornenia.