ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Dialógové okno – Webová kontrola

Hlavnou úlohou Webovej kontroly je kontrola webových stránok prezeraných používateľmi firemnej siete. Sieťový administrátor môže definovať kategórie webových stránok, ktoré budú povolené alebo blokované. Integrácia s adresárovými službami umožní použitie skupín Active Directory pri nastavení webovej kontroly. V predvolenom nastavení je táto funkcionalita v produkte vypnutá. Ak ju chcete zapnúť, kliknite na Zapnúť webovú kontrolu. Kliknutím na Upraviť prejdete do Editora pravidiel. Kliknite na Upraviť vedľa popisu Skupiny kategórií, ak chcete zmeniť predvolené skupiny. Prostredníctvom tlačidla Upraviť v sekcii Editor URL skupín môžete pridať novú URL skupinu.