ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Skupiny kategórií

Okno Skupiny kategórií je rozdelené na dve časti. Ľavá časť okna obsahuje zoznam skupín kategórií.

  • Pridať – vytvorenie novej skupiny kategórií.
  • Upraviť – zmena existujúcej skupiny kategórií.
  • Odstrániť – odstránenie označenej skupiny kategórií zo zoznamu.

Pravá časť okna obsahuje zoznam kategórií a podkategórií. V zozname vyberte kategóriu, ktorej podkategórie chcete zobraziť. Každá skupina obsahuje kategórie a podkategórie, ktoré zahŕňajú všeobecne prípustný obsah, ako aj obsah pre dospelých a/alebo všeobecne nevhodný obsah. Po otvorení okna Skupiny kategórií a kliknutí na prvú skupinu môžete pridávať alebo odoberať kategórie/podkategórie zo zoznamu skupín, napríklad Násilie alebo Zbrane. Webové stránky s nevhodným obsahom môžu byť blokované, pričom používateľom sa môže zobraziť informácia, že sa pokúšajú o prístup na zablokovanú webovú stránku.

Použite začiarkavacie políčka na pridanie alebo odstránenie podkategórie z danej skupiny.

CONFIG_PARENTAL_GROUP_EDIT_DLG

Nižšie nájdete niektoré príklady kategórií (skupín):

  • Rôzne – zvyčajne privátne (lokálne) IP adresy, ako napr. intranet, 192.168.0.0/16 a podobne. Ak sa zobrazí chybový kód 403 alebo 404, takáto webová stránka taktiež spadá do tejto kategórie.
  • Nevyriešené – táto kategória zahŕňa webové stránky, ktoré nebolo možné zaradiť kvôli chybe, ktorá nastala pri pokuse pripojiť sa na databázu webovej kontroly.
  • Nekategorizované – neznáme webové stránky, ktoré ešte neboli pridané do databázy webovej kontroly.
  • Proxy servery – webové stránky, ako napr. anonymizér, presmerovávač alebo verejné proxy, môžu byť použité na prístup k webovým stránkam, ktoré sú zakázané webovou kontrolou.
  • Zdieľanie súborov – tieto webové stránky obsahujú veľké množstvo dát, ako napr. fotky, videá alebo elektronické knihy. Existuje riziko, že tieto súbory majú nevhodný obsah.

note

Je možné nahlásiť nesprávnu kategorizáciu URL adresy.


note

Podkategória môže patriť pod akúkoľvek skupinu. Niektoré podkategórie nie sú zahrnuté vo vopred definovaných skupinách (napríklad Hry). Ak chcete zaistiť filtrovanie určitej podkategórie webových stránok, je potrebné pridať danú podkategóriu do konkrétnej skupiny.