ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Pridanie pravidiel webovej kontroly

V okne pravidiel webovej kontroly môžete manuálne vytvoriť alebo upraviť pravidlá webovej kontroly.

Názov

Do poľa Názov zadajte popis pravidla na jeho lepšiu identifikáciu.

Zapnuté

Kliknite na prepínač Zapnuté pre vypnutie alebo zapnutie pravidla. Toto môže byť užitočné v prípade, že si neželáte pravidlo odstrániť natrvalo.

Akcia

Vyberte si možnosť Akcia podľa URL alebo Akcia podľa kategórie:

arrow_down_business Akcia podľa URL

arrow_down_business Akcia podľa kategórie

Prístupové práva

 • Povoliť – prístup k URL adrese/kategórii je povolený.
 • Upozorniť – blokuje prístup k URL adrese/kategórii. Kliknutím na tlačidlo Späť sa vrátite na predchádzajúcu webovú stránku, prípadne môžete kliknúť na Pokračovať a získať prístup na danú webovú stránku. Ak kliknete na Pokračovať, blokovacia stránka sa pri ďalšej návšteve webovej stránky nezobrazí.
 • Vždy upozorniť – blokuje prístup k URL adrese/kategórii. Kliknutím na tlačidlo Späť sa vrátite na predchádzajúcu webovú stránku, prípadne môžete kliknúť na Pokračovať a získať prístup na danú webovú stránku. Blokovacia stránka sa zobrazí pri každej návšteve webovej stránky.
 • Blokovať – blokuje prístup k URL adrese/kategórii. Kliknutím na tlačidlo Späť sa vrátite na predchádzajúcu webovú stránku.

Uplatňovať v intervale

Umožňuje uplatniť vytvorené pravidlo vo vybranom čase. Vyberte časový interval z roletového menu Uplatňovať v intervale. Viac informácií o časových intervaloch

Závažnosť zapisovania do protokolu

 • Vždy – zaznamenáva do protokolu všetky online komunikácie.
 • Diagnostické – zaznamenáva do protokolu informácie dôležité pre ladenie programu.
 • Informácie – zaznamenáva informatívne správy, napríklad o úspešnej aktualizácii, ako aj všetky záznamy vyššie.
 • Upozornenie – zaznamenáva kritické chyby a varovné správy.
 • Žiadne – nebude vytvorený žiadny protokol.

note

Závažnosť zapisovania do protokolu môže byť nastavená osobitne pre každý zoznam. Protokoly, ktoré majú stav Upozornenie, môžu byť zozbierané prostredníctvom nástroja ESET PROTECT.

Zoznam používateľov

 • Pridať – zobrazí okno Zoznam používateľov, kde je možné vybrať konkrétnych používateľov. Ak nie je vybraný žiadny používateľ, pravidlo sa aplikuje na všetkých.
 • Odstrániť – vybraný používateľ bude odstránený z filtra.