ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Časové intervaly

Časové intervaly je možné vytvoriť a následne priraďovať k pravidlám Správy zariadeníWebovej kontroly. Časové intervaly môžete nastaviť v okne Rozšírených nastavení v časti Nástroje. Týmto spôsobom môžete zadefinovať a opakovane používať bežné časové intervaly (napr. pracovný čas, víkend atď.) bez toho, aby ste museli meniť časové rozmedzie platnosti pre každé jedno pravidlo. Časové intervaly je možné použiť pri všetkých relevantných typoch pravidiel, ktoré podporujú kontrolu na základe času.

CONFIG_TIMESLOTS

Pre vytvorenie časového intervalu postupujte nasledovne:

  1. Kliknite na Upraviť > Pridať.
  2. Zadajte názov a popis časového intervalu a kliknite na Pridať.
  3. Zadefinuje deň a čas začiatku a konca vytváraného intervalu, prípadne vyberte možnosť Celý deň.
  4. Kliknite na OK.

V rámci jedného časového intervalu môžete nastaviť viacero časových rozmedzí na základe dní a časov. Vytvorený časový interval sa bude zobrazovať v roletovom menu Uplatňovať v intervaleokne editora pravidiel správy zariadení alebo v okne editora pravidiel webovej kontroly.