ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Pravidlá webovej kontroly

Okno Pravidlá zobrazuje existujúce pravidlá pre URL adresy a webové kategórie.

CONFIG_PARENTAL_RULE_DLG

Zoznam pravidiel pozostáva z niekoľkých parametrov, ako sú názov, typ blokovania, akcia vykonaná pri zhode s pravidlom Webovej kontroly a závažnosť zapisovania do protokolu.

Kliknutím na Pridať alebo Upraviť pridáte či upravíte pravidlo. Kliknutím na Kopírovať môžete vytvoriť nové pravidlo s predvolenými možnosťami použitými v inom zvolenom pravidle. Podržaním klávesu CTRL a kliknutím na pravidlá môžete hromadne označiť viacero položiek v zozname a následne takto označené pravidlá odstrániť. Možnosť Zapnuté aktivuje alebo deaktivuje konkrétne pravidlo, čo môže byť užitočné v prípade, ak si neželáte pravidlo odstrániť natrvalo, aby ste ho mohli v budúcnosti ešte použiť.

Pravidlá sú zoradené podľa priority, navrchu sa nachádzajú pravidlá s najvyššou prioritou. Ak chcete prioritu pravidla zmeniť, vyberte dané pravidlo a kliknite na šípku pre nastavenie vyššej alebo nižšej priority. Kliknutím na dvojitú šípku môžete pravidlo presunúť úplne na začiatok alebo koniec zoznamu.

Prečítajte si tiež kapitolu o vytváraní pravidiel.