ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Webová kontrola

Webová kontrola vám umožňuje konfigurovať nastavenie, ktoré chráni firmu pred rizikom právnej zodpovednosti. Webová kontrola riadi prístup k webovým stránkam, ktoré môžu obsahovať potenciálne neprístojný obsah alebo môžu porušovať intelektuálne vlastníctvo iných osôb/spoločností. Jej cieľom je zamedziť zamestnancom prístup na tieto stránky, ako aj na stránky, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ich produktivitu.

Webová kontrola vám umožňuje blokovať webové stránky, ktoré môžu obsahovať potenciálne nežiaduci obsah. Okrem toho môžu zamestnávatelia alebo systémoví administrátori zakázať prístup na 27 predvolených kategórií a 140 podkategórií webových stránok.

V predvolenom nastavení je modul Webovej kontroly vypnutý. Aktivovať ju môžete nasledovne:

  1. Otvorte Rozšírené nastavenia > Ochrana > Ochrana prístupu na web > Webová kontrola.
  2. Pomocou prepínača vedľa možnosti Zapnúť webovú kontrolu aktivujte webovú kontrolu v programe ESET Endpoint Security.
  3. Nakonfigurujte prístup na konkrétne webové stránky. Kliknutím na Upraviť vedľa položky Pravidlá otvorte okno editora pravidiel webovej kontroly.

CONFIG_WEB_CONTROL

Polia Správa pri zablokovaní stránkyGrafika pri zablokovaní stránky vám umožňujú prispôsobiť si správu, ktorá sa zobrazí v prípade, že dôjde k zablokovaniu webovej stránky.


note

Ak chcete blokovať všetky webové stránky a ponechať prístupné len konkrétne výnimky, použite Manažment URL adries.