ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Vymeniteľné médiá

ESET Endpoint Security poskytuje automatickú kontrolu vložených alebo pripojených vymeniteľných médií (CD/DVD/USB...). Toto môže byť užitočné v prípade, že chce správca zabrániť používateľom vložiť alebo pripojiť do počítača vymeniteľné médium s nežiaducim obsahom.

Ak je v sekcii Rozšírené nastavenia > Detekčné jadro > Detekcia malvéru > Vymeniteľné médiá nastavená akcia Zobraziť možnosti kontroly, po vložení alebo pripojení vymeniteľného média sa zobrazí nasledujúce dialógové okno:

AMON

Toto dialógové okno ponúka nasledujúce možnosti:

  • Kontrolovať teraz – spustí sa kontrola vymeniteľného média.
  • Nekontrolovať – vymeniteľné médiá nebudú kontrolované.
  • Nastavenia — otvorí sa okno s Rozšírenými nastaveniami.
  • Vždy použiť zvolenú možnosť – ak začiarknete túto možnosť, rovnaká akcia bude vykonaná pri ďalšom vložení alebo pripojení vymeniteľného média do počítača.

ESET Endpoint Security navyše obsahuje funkciu Správa zariadení, ktorá vám umožňuje vytvárať pravidlá pre používanie externých zariadení na danom počítači. Viac informácií nájdete v kapitole Správa zariadení.


Nastavenia kontroly vymeniteľných médií sú dostupné cez Rozšírené nastavenia > Detekčné jadro > Detekcia malvéru > Vymeniteľné médiá.

Vykonať akciu po pripojení vymeniteľného média – vyberte predvolenú akciu, ktorá bude automaticky vykonaná po pripojení vymeniteľného média do počítača (CD/DVD/USB). Vyberte požadovanú akciu, ktorá sa má vykonať po vložení alebo pripojení vymeniteľného média do počítača:

  • Nekontrolovať – nevykoná sa žiadna akcia a okno Rozpoznané nové zariadenie sa neotvorí.
  • Automaticky skontrolovať zariadenie – spustí sa kontrola vloženého zariadenia.
  • Vynútená kontrola zariadenia – spustí sa kontrola vloženého zariadenia a nebude možné ju zrušiť.
  • Zobraziť možnosti kontroly – zobrazia sa nastavenia kontroly vymeniteľných médií.