ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Ochrana dokumentov

Modul ochrany dokumentov kontroluje dokumenty Microsoft Office pred ich otvorením a kontroluje objekty pri automatickom sťahovaní pomocou programu Internet Explorer, napríklad prvky Microsoft ActiveX. Ochrana dokumentov poskytuje dodatočnú vrstvu ochrany k modulu Rezidentnej ochrany súborového systému. Ochranu dokumentov možno vypnúť s cieľom zvýšiť výkon na systémoch, kde sa nepracuje s veľkým počtom dokumentov balíka Microsoft Office.

Ak chcete aktivovať Ochranu dokumentov, otvorte Rozšírené nastavenia > Detekčné jadro > Detekcia malvéru > Ochrana dokumentov a kliknite na prepínacie tlačidlo vedľa možnosti Zapnúť ochranu dokumentov.

ThreatSense – rozšírené možnosti nastavenia, napríklad prípony súborov, ktoré chcete kontrolovať, a používané metódy detekcie. Viac informácií nájdete v kapitole ThreatSense.


note

Tento modul pracuje iba s aplikáciami, ktoré podporujú rozhranie Microsoft Antivirus API (napríklad Microsoft Office 2000 a novšie verzie alebo Microsoft Internet Explorer 5.0 a novšie verzie).