ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Plánovač

Plánovač zjednodušuje prácu s programovým balíkom automatizáciou často používaných operácií prostredníctvom vytvorenia plánovaných úloh.

Je prístupný z menu hlavného okna programu ESET Endpoint Security v sekcii Nástroje > Plánovač. Plánovač obsahuje zoznam všetkých naplánovaných úloh, ich nastavení a vlastností, ktoré sa vykonávajú v stanovený čas s použitím zadefinovaných profilov.

Slúži na plánovanie úloh, ako je napr. aktualizácia detekčného jadra, kontrola počítača, kontrola súborov spúšťaných pri štarte počítača či pravidelná údržba protokolov. Priamo z hlavného okna Plánovača môžete pridať alebo vymazať úlohu kliknutím na príslušné tlačidlo v dolnej časti okna (tlačidlá Pridať plánovanú úlohuOdstrániť). Kontextové menu, ktoré sa otvorí po kliknutí pravým tlačidlom myši v okne plánovača, umožňuje tieto akcie: zobrazenie detailných informácií o úlohe, okamžité vykonanie úlohy, pridanie novej úlohy, úpravu, resp. odstránenie už existujúcej úlohy. Zaškrtávacím políčkom pri úlohe je úlohu možné vypnúť/zapnúť.

V predvolenom nastavení Plánovača sú dostupné nasledujúce úlohy:

 • Údržba protokolov
 • Pravidelná automatická aktualizácia
 • Automatická aktualizácia po modemovom pripojení
 • Automatická aktualizácia po prihlásení používateľa
 • Kontrola súborov spúšťaných pri štarte počítača (po prihlásení používateľa)
 • Kontrola súborov spúšťaných pri štarte počítača (po úspešnej aktualizácii modulov programu)

note

Pri používaní nástroja ESET PROTECT sa môžu využiť náhodné oneskorenia vykonania plánovaných úloh z dôvodu znižovania zaťaženia servera, najmä vo väčších sieťach. Táto možnosť vám umožňuje definovať časový rozsah, v ktorom budú spúšťané úlohy v celej sieti, avšak namiesto toho, aby sa spustili na všetkých pracovných staniciach naraz, budú spúšťané postupne. Pri spustení úlohy sa pre každú pracovnú stanicu vygeneruje iný časový úsek, v ktorom bude úloha vykonaná. To pomáha predísť preťaženiu servera a z toho vyplývajúcim problémom (napríklad niektoré servery by mohli hlásiť DOS útok pri vykonávaní súčasnej hromadnej aktualizácie na pracovných staniciach v rámci celej siete).

Nastavenia existujúcich plánovaných úloh (a to tak predvolených, ako aj vlastných) je možné meniť cez kontextové menu potvrdením voľby Upraviť alebo výberom príslušného riadku v zozname úloh a kliknutím na tlačidlo Upraviť.

PAGE_SCHEDULER

Pridanie plánovanej úlohy

 1. Kliknite na Pridať plánovanú úlohu v spodnej časti okna.
 2. Zadajte názov úlohy.
 3. Z roletového menu vyberte požadovanú úlohu:
 • Spustenie externej aplikácie – výber aplikácie, ktorá má byť spustená plánovačom.
 • Údržba protokolov – v protokoloch môžu zostávať stopy po vymazaných záznamoch. Táto úloha pravidelne optimalizuje záznamy v protokoloch, čím sa zefektívni a zrýchli práca s nimi.
 • Kontrola súborov spúšťaných pri štarte počítača – kontroluje súbory, ktoré sa spúšťajú pri štarte alebo prihlásení do systému.
 • Vytvorenie záznamu o stave počítača – vytvára záznam o stave počítača cez nástroj ESET SysInspector, ktorý slúži na zhromažďovanie podrobných informácií o systémových súčastiach (napr. ovládače, aplikácie) a posudzuje úroveň rizika každej súčasti.
 • Manuálna kontrola počítača – vykoná kontrolu diskov, jednotlivých priečinkov a súborov na počítači.
 • Aktualizácia – zabezpečuje aktualizáciu detekčného jadra a programových modulov.
 1. Na zapnutie úlohy potvrďte možnosť Zapnuté (môžete tak urobiť aj neskôr začiarknutím políčka v zozname naplánovaných úloh), kliknite na Ďalej a nastavte načasovanie úlohy:
 • Raz – úloha sa vykoná iba raz v presne určený deň a čas.
 • Opakovane – úloha bude vykonávaná opakovane v určenom časovom intervale.
 • Denne – úloha bude vykonávaná opakovane každý deň v určenom čase.
 • Týždenne – úloha sa bude vykonávať týždenne vo zvolené dni a v určený čas.
 • Pri udalosti – úloha sa bude vykonávať pri určitej udalosti.
 1. Možnosť Nespúšťať úlohu, ak je počítač napájaný z batérie je dobré použiť, ak prenosný počítač nie je zapojený do elektrickej siete a chcete v tomto čase minimalizovať jeho systémové prostriedky. Zadajte čas/dátum alebo interval, v ktorom bude úloha vykonaná, do poľa Vykonanie úlohy. V prípade, že sa naplánovanú úlohu nepodarí vykonať v určenom čase, môžete nastaviť, kedy sa má opätovne spustiť:
 • V najbližšom naplánovanom čase
 • Hneď ako to bude možné
 • Okamžite, ak od posledného naplánovaného spustenia uplynul stanovený časový interval v hodinách (pričom interval je možné definovať priamo pri potvrdení tejto voľby v poli Čas od posledného spustenia)

Informácie o naplánovanej úlohe zobrazíte kliknutím pravým tlačidlom myši na danú úlohu a potom na možnosť Zobraziť podrobnosti.