ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Možnosti plánovanej kontroly

V tomto okne môžete meniť rozšírené nastavenia pre plánované úlohy kontroly počítača.

Na vykonanie kontroly bez liečenia kliknite na Rozšírené nastavenia a vyberte možnosť Kontrolovať bez liečenia. História kontrol sa zaznamenáva do protokolu kontroly.

Ak je vybraná možnosť Ignorovať vylúčenia, súbory s príponami, ktoré boli predtým vylúčené z kontroly, budú kontrolované bez výnimky.

Môžete nastaviť akciu, ktorá bude vykonaná automaticky po ukončení kontroly:

  • Žiadna akcia – po ukončení kontroly nebude vykonaná žiadna akcia.
  • Vypnúť – počítač sa po ukončení kontroly vypne.
  • Reštartovať – počítač po ukončení kontroly zatvorí všetky spustené programy a reštartuje sa.
  • Reštartovať v prípade potreby – počítač sa reštartuje, ak bude potrebné dokončiť liečenie zachytených hrozieb.
  • Vynútiť reštart – po ukončení kontroly sa bez interakcie s používateľom nútene zatvoria všetky spustené programy a počítač sa reštartuje.
  • Vynútiť reštart v prípade potreby – počítač sa nútene reštartuje, ak bude potrebné dokončiť liečenie zachytených hrozieb.
  • Uspať – vaša relácia bude uložená a počítač sa prepne do úsporného režimu, tak aby sa dal rýchlo zapnúť.
  • Prepnúť do režimu dlhodobého spánku – bude uložená snímka stavu počítača a počítač sa vypne. Pri opätovnom zapnutí počítača sa načíta uložený stav.

note

Možnosti UspaťPrepnúť do režimu dlhodobého spánku sú dostupné v závislosti od nastavení napájania a režimu spánku v rámci operačného systému alebo od možností vášho počítača/laptopu. Berte na vedomie, že počítač v stave spánku je aj naďalej zapnutý. Takýto počítač má stále aktívne základné funkcie a naďalej spotrebúva elektrickú energiu, a to aj v prípade, že je napájaný z batérie. Pre šetrenie batérie, napríklad pri cestovaní mimo kancelárie, odporúčame použiť možnosť Prepnúť do režimu dlhodobého spánku.

Kliknite na možnosť Kontrolu nemožno prerušiť, ak si prajete, aby neoprávnený používateľ nemohol prerušiť akciu po ukončení kontroly.

Nastavte hodnotu pre možnosť Pozastaviť plánované kontroly o (min.), ak chcete umožniť používateľovi s obmedzenými oprávneniami pozastaviť kontrolu počítača na stanovený čas.

Prečítajte si tiež kapitolu Priebeh kontroly.