ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Karanténa

Hlavnou funkciou karantény je bezpečné uloženie detegovaných objektov (napríklad malvéru, infikovaných súborov alebo potenciálne nechcených aplikácií).

Karanténa je prístupná z hlavného okna programu ESET Endpoint Security po kliknutí na Nástroje > Karanténa.

Súbory uložené v karanténe si môžete prezrieť v prehľadnej tabuľke, ktorá obsahuje tieto informácie:

 • dátum a čas presunutia súboru do karantény,
 • cesta k pôvodnému umiestneniu súboru,
 • veľkosť súboru v bytoch,
 • dôvod (napr. objekt pridaný používateľom),
 • počet detekcií (napr. opakovaná detekcia toho istého súboru alebo archív obsahujúci viacero infiltrácií).

Vzdialene spravujem karanténu na klientskych pracovných staniciach

HLPTOOLS_QUARANTINE_SUBMIT

Presunutie súborov do karantény

ESET Endpoint Security automaticky presunie odstránené súbory do karantény (ak ste túto možnosť nedeaktivovali v okne s upozornením).

Ďalšie súbory by mali byť presunuté do karantény, ak:

 • ich nie je možné vyliečiť,
 • nie je bezpečné alebo vhodné ich odstrániť,
 • sú nesprávne detegované programom ESET Endpoint Security,
 • sa správajú podozrivo, ale nie sú detegované antivírusovým skenerom.

Súbory môžete presunúť do karantény viacerými spôsobmi:

 • manuálne presuniete súbor do karantény tak, že naň kliknete a podržíte tlačidlo myši stlačené, potom presuniete kurzor myši do vyznačeného priestoru a uvoľníte prst. Aplikácia sa následne presunie do popredia.
 • V hlavnom okne programu kliknite na Presunúť do karantény.
 • Na tento účel môžete použiť aj kontextové menu. V okne Karanténa kliknite pravým tlačidlom myši a z kontextového menu vyberte Presunúť do karantény.

Obnovenie súborov z karantény

Súbory presunuté do karantény možno obnoviť do ich pôvodného umiestnenia:

 • Na tento účel použite funkciu Obnoviť, ktorá je k dispozícii v kontextovom menu po kliknutí pravým tlačidlom myši na daný súbor v karanténe.
 • Ak je súbor označený ako potenciálne nechcená aplikácia, možnosť Obnoviť a vylúčiť z kontroly bude zapnutá. Prečítajte si tiež kapitolu Vylúčenia.
 • Kontextové menu ponúka aj možnosť Obnoviť do, ktorá vám umožňuje obnoviť súbor do iného umiestnenia, než bolo to pôvodné, z ktorého bol súbor vymazaný.
 • Funkcia obnovenia súborov nie je v niektorých prípadoch k dispozícii, napr. pri súboroch na zdieľanom mieste v sieti určených len na čítanie.

Odstránenie súborov z karantény

Kliknite pravým tlačidlom na danú položku a vyberte možnosť Odstrániť z karantény alebo vyberte položku, ktorú chcete odstrániť, a stlačte kláves Delete. Môžete označiť a vymazať viac položiek naraz. Odstránené položky budú natrvalo vymazané z vášho zariadenia a z karantény.

Posielanie súboru z karantény na analýzu

Ak máte v karanténe uložený podozrivý súbor, ktorý program nedetegoval alebo ho detegoval nesprávne (napr. prostredníctvom heuristickej analýzy kódu) a následne presunul do karantény, pošlite jeho vzorku na analýzu do výskumného laboratória ESET. Súbor odošlete tak, že naň kliknete pravým tlačidlom a z kontextového menu vyberiete Poslať na analýzu.


note

Nasledujúci článok Databázy znalostí spoločnosti ESET môže byť dostupný len v anglickom jazyku: