ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Vybrať vzorku na analýzu – Iné

Tento formulár sa používa v prípade, že súbor nie je možné kategorizovať ako Podozrivý súbor ani ako Nesprávne detegovaný súbor.

Dôvod odoslania súboru – uveďte dôvod odoslania súboru a čo najpresnejší popis súboru.