ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Vylúčenia

Vylúčenia vám umožňujú vylúčiť konkrétne objekty z detekčného jadra. Aby bola zabezpečená kontrola všetkých objektov, neodporúčame túto možnosť používať, ak to nie je naozaj nevyhnutné. Môžu však nastať situácie, keď je potrebné niektoré objekty z kontroly vylúčiť, napríklad v prípade veľkých databázových súborov, ktorých kontrola by mohla spomaľovať počítač, prípadne niektorých programov, ktoré by mohli byť v konflikte s priebehom kontroly.

Výkonnostné vylúčenia vám umožňujú vybrať súbory a priečinky, ktoré nemajú byť podrobené kontrole. Výkonnostné vylúčenia sú užitočné, ak chcete z kontroly vylúčiť herné aplikácie na úrovni konkrétnych súborov, ak pri kontrole dochádza k nezvyčajnému správaniu systému, prípadne ak chcete týmto spôsobom zvýšiť výkon.

Vylúčenia detekcií – môžete vylúčiť objekty z liečenia podľa názvu detekcie, cesty k objektu alebo hodnoty hash. Vylúčenia detekcií na rozdiel od výkonnostných vylúčení neslúžia na vylúčenie súborov a priečinkov z kontroly. Vylúčenia detekcií vylúčia iba objekty zachytené detekčným jadrom, pre ktoré sa v zozname vylúčení nachádza zodpovedajúce pravidlo.

Spomenuté vylúčenia si nezamieňajte ani s ďalšími typmi vylúčení: