ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Filter vylúčení pre ochranu s podporou cloudu

Filter vylúčení umožňuje nastaviť súbory a priečinky, ktoré sa nemajú odosielať ako vzorky. Súbory pridané do vylúčení nebudú nikdy odoslané na analýzu do laboratórií spoločnosti ESET, a to ani za predpokladu, že obsahujú podozrivý kód. Bežné typy súborov (napríklad .doc) sú predvolene vylúčené.


note

Táto funkcia je užitočná pri vylúčení súborov, v ktorých sa zvyčajne nachádzajú dôverné informácie, napríklad textové dokumenty a tabuľkové hárky.


example

Ak chcete vylúčiť súbory stiahnuté z download.domain.com, otvorte Rozšírené nastavenia > Detekčné jadro > Ochrana s podporou cloudu > Odosielanie vzoriek > Vylúčenia a pridajte vylúčenie *download.domain.com*.