ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Detekcia malvéru

Sekcia Detekcia malvéru je dostupná v Rozšírených nastaveniach po kliknutí na Detekčné jadro > Detekcia malvéru a umožňuje konfigurovať parametre kontroly pre profily kontroly.

Kontrola na požiadanie

Aktívny profil – určuje názov profilu, ktorého nastavenia sa použijú pri manuálne spustenej kontrole. Pridať nový profil je možné prostredníctvom tlačidla Upraviť v časti Zoznam profilov. Viac informácií nájdete v kapitole Profily kontroly.

Po výbere profilu kontroly môžete nakonfigurovať nasledujúce možnosti:

Ciele kontroly – ak si želáte skontrolovať konkrétny súbor alebo skupinu súborov na disku, kliknite na Upraviť vedľa popisu Ciele kontroly a z adresárovej štruktúry vyberte príslušnú možnosť. Viac informácií nájdete v kapitole Ciele kontroly.

Manuálna kontrola s využitím strojového učenia – pre každý profil kontroly možno nakonfigurovať úrovne hlásení a ochrany. Profily kontroly predvolene používajú rovnaké nastavenie ako je definované v rámci Rezidentnej ochrany súborového systému. Deaktivujte možnosť Použiť nastavenia rezidentnej ochrany na konfiguráciu vlastných úrovní hlásení a ochrany. Podrobné vysvetlenie úrovní hlásení a ochrany nájdete v kapitole Ochrana.

ThreatSense – rozšírené možnosti nastavenia, napríklad prípony súborov, ktoré chcete kontrolovať, a používané metódy detekcie. Ďalšie informácie nájdete v kapitole ThreatSense.