ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Ciele kontroly

Roletové menu Ciele kontroly umožňuje vybrať na kontrolu preddefinované objekty.

  • Podľa nastavenia profilu – vykoná výber cieľov uložených v profile.
  • Vymeniteľné médiá – vyberie diskety, CD/DVD, USB kľúče atď.
  • Lokálne disky – vyberie lokálne pevné disky v počítači.
  • Sieťové disky – vyberie mapované sieťové disky.
  • Vlastný výber – zruší celý predchádzajúci výber.

Adresárová (stromová) štruktúra tiež obsahuje konkrétne ciele kontroly.

  • Operačná pamäť – skontrolujú sa všetky procesy a dáta aktuálne používané operačnou pamäťou.
  • Zavádzacie sektory/UEFI – skontrolujú sa zavádzacie sektory a UEFI na prítomnosť malvéru. Viac o kontrole UEFI sa dočítate v slovníku pojmov.
  • Databáza WMI – skontroluje sa celá databáza služby Windows Management Instrumentation (WMI), všetky priestory názvov, všetky inštancie triedy a vlastnosti. Vyhľadajú sa odkazy na infikované súbory alebo malvér vložený ako dáta.
  • Systémová databáza Registry – skontroluje sa celá systémová databáza Registry, všetky kľúče a podkľúče. Vyhľadajú sa odkazy na infikované súbory alebo malvér vložený ako dáta. Pri liečení detekcie zostane v databáze Registry odkaz, aby sa zabránilo strate dôležitých dát.

Ak chcete rýchlo prejsť k požadovanému cieľu kontroly (súbor alebo priečinok), zadajte jeho cestu do textového poľa pod stromovou štruktúrou. V ceste sa rozlišujú veľké a malé písmená. Označením políčka v stromovej štruktúre pridáte daný cieľ do zoznamu cieľov, ktoré sa majú skontrolovať.