ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Profily kontroly

ESET Endpoint Security ponúka 4 prednastavené profily kontroly:

  • Smart kontrola – toto je predvolený profil pokročilej kontroly. Profil Smart kontroly využíva technológiu Smart optimalizácie na vylúčenie súborov, ktoré boli počas predchádzajúcej kontroly vyhodnotené ako neškodné a odvtedy neboli zmenené. Vďaka tomu je čas kontroly kratší, pričom vplyv na bezpečnosť systému je minimálny.
  • Kontrola z kontextového menu – kontrolu ľubovoľného súboru môžete spustiť manuálne z kontextového menu. Profil Kontroly z kontextového menu umožňuje nastaviť konfiguráciu kontroly, ktorá bude použitá pri spustení kontroly.
  • Hĺbková kontrola – profil Hĺbkovej kontroly štandardne nevyužíva Smart optimalizáciu, čo znamená, že ak použijete tento profil, z kontroly nebudú vylúčené žiadne súbory.
  • Kontrola počítača – toto je predvolený profil použitý pri štandardnej kontrole počítača.

Preferované nastavenia kontroly je možné uložiť do profilov pre budúce použitie. Odporúčame vám, aby ste vždy vytvorili nový profil (s rôznymi cieľmi kontroly, metódami kontroly a ďalšími parametrami) pre každú pravidelne používanú kontrolu.

Na vytvorenie nového profilu otvorte Rozšírené nastavenia > Detekčné jadro > Detekcia malvéru > Manuálna kontrola > Zoznam profilov > Upraviť. Otvorí sa okno Manažér profilov, v ktorom sa nachádza roletové menu Aktívny profil obsahujúce zoznam existujúcich profilov kontroly, ako aj možnosť vytvoriť nový profil kontroly. Pre objasnenie ako vytvoriť profil kontroly podľa vašich predstáv si pozrite kapitolu ThreatSense, ktorá obsahuje popis každého parametra kontroly.


note

Povedzme, že chcete vytvoriť vlastný profil kontroly a čiastočne vám vyhovujú nastavenia predvoleného profilu používaného v prípade funkcie Skontrolovať váš počítač. Nechcete však kontrolovať runtime archívy či potenciálne nebezpečné aplikácie a chcete tiež použiť nastavenie Vždy vyriešiť detekciu. Zadajte názov nového profilu do okna Manažér profilov a kliknite na Pridať. Označte svoj nový profil v roletovom menu Aktívny profil, upravte ostatné parametre tak, aby vám vyhovovali, a profil uložte kliknutím na OK.