ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Rezidentná ochrana súborového systému

Rezidentná ochrana súborového systému kontroluje všetky súbory v systéme na prítomnosť škodlivého kódu pri ich otváraní, vytváraní a spúšťaní.

CONFIG_AMON

Na základe predvolených nastavení sa rezidentná ochrana súborového systému spustí pri štarte systému a následne poskytuje nepretržitú kontrolu. Neodporúčame vypínať rezidentnú ochranu zrušením výberu možnosti Zapnúť rezidentnú ochranu súborového systémuRozšírených nastaveniach v sekcii Ochrana > Rezidentná ochrana súborového systému > Rezidentná ochrana súborového systému.

Vykonávať kontrolu týchto médií

Predvolene je nastavená kontrola všetkých typov médií:

  • Lokálne disky – kontroluje všetky systémové a pevné disky (napr.: C:\, D:\).
  • Vymeniteľné médiá – kontroluje CD/DVD, USB úložisko, pamäťové karty atď.
  • Sieťové disky – kontroluje všetky namapované sieťové disky (napr.: H:\ ako \\store04) alebo sieťové disky s priamym prístupom (napr.: \\store08).

Odporúčame používať predvolené nastavenia kontroly všetkých médií a meniť ich iba v špecifických prípadoch, napríklad keď pri kontrole určitého média vzniká výrazné spomalenie prenosu dát.

Vykonávať kontrolu pri týchto udalostiach

Prednastavená je kontrola všetkých súborov pri ich otváraní, vytváraní alebo spúšťaní. Odporúčame vám ponechať tieto predvolené nastavenia bez zmeny, aby bola aj naďalej zabezpečená kontrola všetkého diania v počítači:

  • Otvorenie súboru – kontroluje súbor pri jeho otvorení.
  • Vytvorenie súboru – kontroluje novovytvorený alebo upravený súbor.
  • Spustenie súboru – kontroluje súbor, keď dôjde k jeho spusteniu.
  • Prístup k zavádzaciemu sektoru vymeniteľného média – ak k zariadeniu pripojíte vymeniteľné médium, ktoré obsahuje zavádzací sektor, prebehne okamžitá kontrola tohto zavádzacieho sektora. Táto možnosť neslúži na povolenie kontroly súborov uložených na vymeniteľných médiách. Nastavenie kontroly súborov na vymeniteľných médiách nájdete v časti Vykonávať kontrolu týchto médií > Vymeniteľné médiá. Pre správne fungovanie prístupu k zavádzaciemu sektoru vymeniteľného média nechajte v sekcii ThreatSense povolenú možnosť Zavádzacie sektory/UEFI.

Vylúčenia procesov

Prečítajte si kapitolu Vylúčenia procesov.

ThreatSense

Rezidentná ochrana súborového systému kontroluje všetky typy médií, pričom kontrola sa vykonáva pri rôznych udalostiach, napríklad pri prístupe k súboru. Pomocou detekčných metód technológie ThreatSense (bližšie informácie nájdete v časti ThreatSense) môže byť rezidentná ochrana súborového systému nastavená tak, aby pracovala s novovytvorenými súbormi inak ako v prípade už dlhšie existujúcich súborov. Napríklad pri novovytvorených súboroch je možné nastaviť hlbšiu úroveň kontroly.

Pre zabezpečenie minimálnych systémových nárokov pri používaní rezidentnej ochrany nedochádza k opakovanej kontrole tých súborov, ktoré už boli skontrolované (pokiaľ neboli zmenené). Hneď po každej novej aktualizácii detekčného jadra sú súbory opätovne skontrolované na prítomnosť infiltrácií. Toto správanie je kontrolované pomocou Smart optimalizácie. Pokiaľ Smart optimalizáciu vypnete, všetky súbory budú kontrolované vždy vtedy, keď sa k nim pristupuje. Ak chcete toto nastavenie zmeniť, prejdite do sekcie Rozšírené nastavenia > Ochrana > Rezidentná ochrana súborového systému. Kliknite na ThreatSense > Iné a pomocou prepínača vedľa položky Zapnúť Smart optimalizáciu povoľte alebo zakážte túto funkciu.

Rezidentná ochrana súborového systému tiež umožňuje konfigurovať Doplňujúce parametre ThreatSense.