ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Výkonnostné vylúčenia

Výkonnostné vylúčenia umožňujú vybrať súbory alebo priečinky, ktoré nemajú byť podrobené kontrole.

Za normálnych okolností sa neodporúča nastavovať vylúčenia z kontroly, ak si chcete byť istý, že všetky objekty budú skontrolované na prítomnosť hrozieb. Môžu nastať situácie, keď je potrebné niektoré objekty z kontroly vylúčiť. Napríklad kontrola veľkých databázových súborov môže spomaliť počítač alebo databázový softvér môže byť v konflikte s priebehom kontroly.

Do zoznamu vylúčení môžete pridať súbory a priečinky, a to v sekcii Rozšírené nastavenia > Detekčné jadro > Vylúčenia > Výkonnostné vylúčenia > Upraviť.

Ak chcete vylúčiť objekt (cesta: súbor alebo priečinok) z kontroly, kliknite na Pridať a zadajte cestu k objektu, prípadne ho vyberte v stromovej štruktúre.

CONFIG_EXCLUDE_PERFORMANCE


note

Ak súbor spĺňa kritériá vylúčenia z kontroly, moduly Rezidentná ochrana súborového systémuKontrola počítača nebudú hrozbu v takomto súbore detegovať.

Ovládacie prvky

  • Pridať – pridanie novej položky do zoznamu objektov vylúčených z kontroly.
  • Upraviť – úprava zvolených položiek.
  • Odstrániť – odstránenie zvolených položiek (pri podržaní klávesu CTRL môžete kliknutím označiť viacero položiek).
  • Import/Export – import a export výkonnostných vylúčení je užitočný napríklad pri zálohovaní aktuálnych vylúčení, ku ktorým sa chce používateľ neskôr vrátiť. Export nastavení ďalej určite ocenia používatelia v nespravovaných prostrediach, ktorí potrebujú použiť jednotné nastavenia na viacerých počítačoch, kde do nainštalovaného programu jednoducho importujú súbor .txt s nastaveniami.
    arrow_down_business Príklad formátu súboru na import/export