ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Chyba (konflikt) v rámci rozšírených nastavení

Táto chyba sa môže vyskytnúť v prípade, že niektorý komponent (napr. HIPS alebo firewall) a zároveň aj používateľ vytvoria pravidlá v interaktívnom alebo učiacom sa režime v rovnakom čase.


important

Ak chcete vytvárať vlastné pravidlá, odporúčame zmeniť režim filtrovania na predvolený Automatický režim. Viac informácií o učiacom sa režime ESET firewallu nájdete v tejto kapitole. Viac informácií o technológii HIPS a režimoch filtrovania HIPS nájdete v tejto kapitole.