Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Instalacja w systemie Linux


important

Zainstaluj ESET Bridge na komputerze z obsługiwanym systemem operacyjnym.


note

Użytkownicy urządzenia wirtualnego ESET PROTECT

Zaleca się instalację ESET Bridge podczas początkowej konfiguracji urządzenia wirtualnego ESET PROTECT (wersja 10.1 i nowsze).

Instalator kompleksowy i Urządzenie wirtualne ESET PROTECT (gdy ESET Bridge jest włączony podczas wdrażania urządzenia wirtualnego) tworzą domyślne Zasady użytkowania HTTP Proxy dla Agenta ESET Management i produktów zabezpieczających ESET mające zastosowanie do grupy statycznej Wszyscy. Polityki w sposób automatyczny konfigurują agentów ESET Management i produkty zabezpieczające ESET na zarządzanych komputerach do używania ESET Bridge jako serwera proxy do buforowania pakietów aktualizacji. Buforowanie ruchu HTTPS jest domyślnie włączone:

Polityka ESET Bridge zawiera certyfikat HTTPS, a przełącznik Ruch pamięci podręcznejHTTPS jest włączony.

Polityka użytkowania programu ESET Endpoint for Windows HTTP Proxy zawiera urząd certyfikacji dla buforowania ruchu HTTPS.


warning

Ta procedura instalacji jest przeznaczona tylko dla zaawansowanych użytkowników. Zalecamy zdalną instalację ESET Bridge na komputerze z systemem Linux za pomocą zadania instalacji oprogramowania.

1.Wejdź na sekcję pobierania ESET PROTECT, aby pobrać autonomiczny instalator ESET Bridge dla systemu Linux: eset-bridge.x86_64.bin

2.Otwórz Terminal w folderze, w którym zapisano pakiet instalacyjny i ustaw plik jako wykonywalny:

sudo chmod +x eset-bridge.x86_64.bin

3.Zainstaluj pakiet za pomocą polecenia Terminal:

sudo ./eset-bridge.x86_64.bin

3.Naciśnij ENTER, aby przeczytać plik Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego. Naciśnij Y, jeśli zgadzasz się z Umową licencyjną użytkownika końcowego i potwierdź plik Polityka prywatności.

4.Instalator binarny wykryje dystrybucję Linuksa i wypakuje i zainstaluje odpowiedni pakiet (.rpm na Red Hat/CentOS lub .deb na Ubuntu). ESET Bridge uruchomi się po zakończeniu instalacji.

W obszarze Konsola internetowa ESET PROTECT > Komputery znajduje się ikona icon_proxy obok nazwy komputera z uruchomionym programem ESET Bridge.

Zanotuj nazwę hosta i adres IP komputera, na którym działa program ESET Bridge. Po zakończeniu instalacji skonfiguruj ESET Bridge pod kątem żądanej funkcjonalności.

Jeśli instalacja nie powiedzie się, zobacz Rozwiązywanie problemów.