Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Konfiguruj ESET Bridge

Możesz skonfigurować ESET Bridge zdalnie z poziomu ESET PROTECT On-Prem:

1.Skonfiguruj ustawienia ESET Bridge za pomocą Polityki ESET Bridge.

2.Skonfiguruj ustawienia Polityki agenta ESET Management, aby zdefiniować sposób, w jaki komputery klienckie korzystają z funkcji serwera proxy ESET Bridge (buforowanie aktualizacji, przekazywanie ruchu).

3.Skonfiguruj ustawienia polityki produktu zabezpieczającego ESET dla komputerów klienckich.


note

Instalator kompleksowy i Urządzenie wirtualne ESET PROTECT (gdy ESET Bridge jest włączony podczas wdrażania urządzenia wirtualnego) tworzą domyślne Zasady użytkowania HTTP Proxy dla Agenta ESET Management i produktów zabezpieczających ESET mające zastosowanie do grupy statycznej Wszyscy. Polityki w sposób automatyczny konfigurują agentów ESET Management i produkty zabezpieczające ESET na zarządzanych komputerach do używania ESET Bridge jako serwera proxy do buforowania pakietów aktualizacji. Buforowanie ruchu HTTPS jest domyślnie włączone:

Polityka ESET Bridge zawiera certyfikat HTTPS, a przełącznik Ruch pamięci podręcznejHTTPS jest włączony.

Polityka użytkowania programu ESET Endpoint for Windows HTTP Proxy zawiera urząd certyfikacji dla buforowania ruchu HTTPS.

Jeśli masz istniejące polityki, które mają zastosowanie do wszystkich agentów i komputerów, edytuj je, a nie twórz nowych. W obszarze Polityki kliknij Polityka > wybierz pozycję icon_edit Edytuj > edytuj Ustawienia polityki.