Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Polityka produktu zabezpieczającego ESET

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować politykę produktu zabezpieczającego ESET do korzystania z ESET Bridge jako globalnego serwera proxy w zakresie przekazywania ruchu sieciowego i buforowania aktualizacji produktów zabezpieczających ESET.

1.Otwórz konsolę internetową ESET PROTECT w przeglądarce internetowej i zaloguj się.


note

Instalator kompleksowy i Urządzenie wirtualne ESET PROTECT (gdy ESET Bridge jest włączony podczas wdrażania urządzenia wirtualnego) tworzą domyślne Zasady użytkowania HTTP Proxy dla Agenta ESET Management i produktów zabezpieczających ESET mające zastosowanie do grupy statycznej Wszyscy. Polityki w sposób automatyczny konfigurują agentów ESET Management i produkty zabezpieczające ESET na zarządzanych komputerach do używania ESET Bridge jako serwera proxy do buforowania pakietów aktualizacji. Buforowanie ruchu HTTPS jest domyślnie włączone:

Polityka ESET Bridge zawiera certyfikat HTTPS, a przełącznik Ruch pamięci podręcznejHTTPS jest włączony.

Polityka użytkowania programu ESET Endpoint for Windows HTTP Proxy zawiera urząd certyfikacji dla buforowania ruchu HTTPS.

Jeśli masz istniejące polityki, które mają zastosowanie do wszystkich agentów i komputerów, edytuj je, a nie twórz nowych. W obszarze Polityki kliknij Polityka użycia serwera proxy HTTP produktu zabezpieczającego ESET (na przykład ESET Endpoint dla Windows) > wybierz opcję icon_edit Edytuj > edytuj Ustawienia polityki (przejdź do kroku 4).

2.Kliknij kolejno opcje Polityki > Nowa polityka.

new_policy

3.W polu Podstawowe wpisz Nazwę. Można również wpisać Opis i Wybrać tagi.

policy_basic

4.Kliknij opcję Ustawienia i z menu rozwijanego Wybierz produkt wybierz ESET Endpoint for Windows.


note

Poniższe kroki pokazują konfigurację polityk ESET Endpoint Antivirus/Security dla systemu Windows. Podobnie można skonfigurować politykę dla innego produktu zabezpieczającego ESET.

5.Wybierz kolejno: Łączność > Serwer proxy, aby zdefiniować globalne ustawienia serwera proxy dla wszystkich modułów produktów zabezpieczających ESET, które wymagają połączenia z Internetem:

a.Aktywuj przełącznik obok pozycji Użyj serwera proxy.

b.W polu Serwer proxy wpisz adres IP lub w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FQDN) serwera, na którym jest zainstalowany ESET Bridge.

c.Upewnij się, że numer portu jest zgodny z Portem zdefiniowanym w polityce ESET Bridge (domyślnie: 3128).

d.Kliknij przycisk Edytuj obok pozycji Urzędy certyfikacji i dodaj urząd certyfikacji ESET PROTECT, aby włączyć buforowanie ruchu HTTPS. Produkty zabezpieczające ESET używają urzędu certyfikacji do sprawdzania poprawności certyfikatu równorzędnego z Polityki ESET Bridge.

e.Jeśli w Polityce ESET Bridge utworzono nazwę użytkownika i hasło, wpisz je w odpowiednich polach. (Aktywuj przełącznik obok pozycji Serwer proxy wymaga uwierzytelnienia).

f.Zachowaj włączony przełącznik obok opcji Użyj połączenia bezpośredniego, jeśli serwer proxy nie jest dostępny, aby zezwolić na tę opcję rezerwową (zalecane). Jeśli produkt zabezpieczający ESET został skonfigurowany do łączenia się za pośrednictwem serwera proxy (ESET Bridge), a serwer proxy jest nieosiągalny, produkt zabezpieczający ESET ominie serwer proxy i skomunikuje się bezpośrednio z serwerami firmy ESET.

policy_settings_endpoint_proxy_server


note

Ustawienia serwera proxy można również skonfigurować w obszarze: Aktualizacja > Profile > Aktualizacje > Opcje połączenia, wybierając opcjęPołączenie przez serwer proxy z menu rozwijanego Tryb serwera proxy. To ustawienie dotyczy danego profilu aktualizacji i jest zalecane dla komputerów przenośnych, które często otrzymują aktualizacje silnika detekcji z lokalizacji zdalnych.

6.Kliknij przycisk Przypisz i przypisz komputery lub grupy jako obiekty docelowe polityk. Produkty zabezpieczające ESET na przypisanych komputerach będą używać ESET Bridge jako serwera proxy (zgodnie z konfiguracją w niniejszej polityce).

7.Kliknij przycisk Zakończ lub kliknij przycisk Podsumowanie, aby wyświetlić przegląd polityk, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Gdy zarządzane komputery z produktami zabezpieczającymi ESET otrzymają politykę, połączą się z ESET Bridge.