Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Migracja z Apache HTTP Proxy do ESET Bridge

Jeśli korzystasz z Apache HTTP Proxy w swojej sieci i chcesz przeprowadzić migrację do programu ESET Bridge, wykonaj poniższe czynności w zależności od konfiguracji:


warning

Jeśli instalator kompleksowy (opcja Zainstaluj lub Uaktualnij wszystkie komponenty) zostanie uruchomiony na komputerze z systemem Windows, na którym zainstalowano Apache HTTP Proxy, instalator automatycznie odinstaluje Apache HTTP Proxy i zainstaluje ESET Bridge.

Nie instaluj ESET Bridge przy użyciu innej metody niż instalator kompleksowy na komputerze z uruchomionym serwerem Apache HTTP Proxy.

1.Zainstaluj program ESET Bridge.

2.Skonfiguruj Politykę ESET Bridge.

3.Jeśli agenci ESET Management używają Apache HTTP Proxy:

a)Utwórz nową politykę agenta ESET Management z żądanymi ustawieniami konfiguracjiESET Bridge (przekazywanie ruchu sieciowego lub buforowanie aktualizacji) i zastosuj ją do zarządzanych komputerów.

b)Gdy agenci ESET Management na zarządzanych komputerach otrzymają politykę, połączą się z ESET Bridge zamiast z Apache HTTP Proxy.

4.Jeśli produkty zabezpieczające ESET używają Apache HTTP Proxy:

a)Utwórz nową politykę produktu zabezpieczającego ESET z ustawieniami konfiguracji ESET Bridge i zastosuj ją na zarządzanych komputerach z produktem zabezpieczającym ESET.

b)Gdy produkty zabezpieczające ESET na zarządzanych komputerach otrzymają politykę, połączą się z ESET Bridge zamiast z Apache HTTP Proxy.