Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zainstaluj produkt ESET Bridge

Wdrożenie ESET Bridge można przeprowadzić na kilka sposobów.

Wdrażanie lokalne:

Instalacja systemu Windows (instalator kompleksowy ESET PROTECT kompleksowy 10.0 i nowsze wersje) — zalecane

 


note

Instalator kompleksowy i Urządzenie wirtualne ESET PROTECT (gdy ESET Bridge jest włączony podczas wdrażania urządzenia wirtualnego) tworzą domyślne Zasady użytkowania HTTP Proxy dla Agenta ESET Management i produktów zabezpieczających ESET mające zastosowanie do grupy statycznej Wszyscy. Polityki w sposób automatyczny konfigurują agentów ESET Management i produkty zabezpieczające ESET na zarządzanych komputerach do używania ESET Bridge jako serwera proxy do buforowania pakietów aktualizacji. Buforowanie ruchu HTTPS jest domyślnie włączone:

Polityka ESET Bridge zawiera certyfikat HTTPS, a przełącznik Ruch pamięci podręcznejHTTPS jest włączony.

Polityka użytkowania programu ESET Endpoint for Windows HTTP Proxy zawiera urząd certyfikacji dla buforowania ruchu HTTPS.

 

Instalacja w systemie Windows (instalator autonomiczny)

Instalacja systemu Linux — tylko dla zaawansowanych użytkowników


note

Użytkownicy urządzenia wirtualnego ESET PROTECT

Zaleca się instalację ESET Bridge podczas początkowej konfiguracji urządzenia wirtualnego ESET PROTECT (wersja 10.1 i nowsze).

 

Wdrażanie zdalne:

Instalacja przy użyciu zadania instalacji oprogramowania ESET PROTECT