Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Instalacja w systemie Windows (instalator autonomiczny)


important

Zainstaluj ESET Bridge na komputerze z obsługiwanym systemem operacyjnym.

1.Wejdź na sekcję pobierania ESET PROTECT, aby pobrać autonomiczny instalator ESET Bridge dla systemu Windows: ESETBridge_nt64.msi

2.Uruchom instalator ESETBridge_nt64.msi i kliknij Dalej.

standalone_welcome

3.Kliknij opcję Polityka prywatności, aby przeczytać plik Polityka prywatności. Przeczytaj Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego, zaznacz Akceptuję warunki Umowy licencyjnej i kliknij Zainstaluj.

standalone_eula

4.Poczekaj kilka sekund, aż program ESET Bridge zostanie zainstalowany. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ.

standalone_finish

W obszarze Konsola internetowa ESET PROTECT > Komputery znajduje się ikona icon_proxy obok nazwy komputera z uruchomionym programem ESET Bridge.

Zanotuj nazwę hosta i adres IP komputera, na którym działa program ESET Bridge. Po zakończeniu instalacji skonfiguruj ESET Bridge pod kątem żądanej funkcjonalności.

Jeśli instalacja nie powiedzie się, zobacz Rozwiązywanie problemów.