Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów z instalacją programu ESET Bridge

Windows:

oJeśli instalacja nie powiedzie się, przejrzyj pliki dziennika instalacji w pakiecie instalatora kompleksowego. Dzienniki znajdują się w tym samym katalogu co instalator kompleksowy, na przykład C:\Users\Administrator\Downloads\x64\logs\

oSprawdź, czy usługi ESET Bridge są uruchomione w przystawce services.msc (poszukaj EsetBridge i EsetBridgeWatchdog).

System Linux :

oSprawdź, czy usługi EsetBridge i EsetBridgeWatchdog są uruchomione, wykonując następujące polecenia:

sudo service EsetBridge status

 

sudo service EsetBridgeWatchdog status

 


note

Domyślnie obie usługi są uruchamiane automatycznie. Usługa EsetBridgeWatchdog monitoruje usługę EsetBridge i uruchamia ją ponownie po zatrzymaniu.

Uruchom ponownie usługę EsetBridge w sposób zdalny

Usługę EsetBridge można ponownie uruchomić w sposób zdalny z poziomu konsoli internetowej ESET PROTECT za pomocą zadania klienta Uruchom polecenie:

System Windows: cmd /c "net stop "EsetBridge" & sc start "EsetBridge"

System Linux: sudo service EsetBridge restart

Dzienniki ESET Bridge

Windows:

oC:\ProgramData\ESET\Bridge\CrashDumps

oC:\ProgramData\ESET\Bridge\Logs

oC:\ProgramData\ESET\Bridge\Proxies\Nginx\logs\cache.log

System Linux :

o/var/log/eset/bridge/Bridge.log

o/var/log/eset/bridge/Watchdog.log

o/var/opt/eset/bridge/nginx/logs/cache.log

Użyj ESET PROTECT On-Prem do zbierania dzienników ESET Bridge

1.Otwórz konsolę internetową ESET PROTECT w przeglądarce internetowej i zaloguj się.

2.Kliknij Komputery, kliknij komputer, na którym uruchomiony jest ESET Bridge i wybierz Szczegóły.

3.Wybierz kolejno: Dzienniki > Log Collector > Uruchom Log Collector, aby uruchomić zadanie Log Collector.

4.Po zakończeniu zadania kliknij nowy wpis na liście dzienników, a następnie kliknij przycisk Pobierz dziennik aplikacji Log Collector, aby pobrać dzienniki, w tym dzienniki ESET Bridge.

Rotacja dzienników ESET Bridge

ESET Bridge ma funkcję rotacji dzienników, która obraca dzienniki w określonych odstępach czasu, dzięki czemu pliki dziennika nie będą zbyt duże. Funkcja czyszczenia dzienników usuwa również najstarsze pliki dziennika, aby zwolnić miejsce.

1.Otwórz plik pkgid w edytorze tekstowym:

System Windows: C:\Program Files\ESET\Bridge\pkgid

System Linux: /opt/eset/bridge/etc/pkgid

2.Edytuj parametry w pliku pkgid:

Parametr

Opis

Dotyczy

logger_rotation

Rozmiar pliku dziennika w MB w momencie wystąpienia rotacji.

Dzienniki wykonywalne ESET Bridge

logger_purgeAge

Przedział czasu w dniach, w których następuje oczyszczanie.

Dzienniki wykonywalne ESET Bridge

nginx_logger_rotation_kb

Rozmiar pliku dziennika w KB w momencie wystąpienia rotacji.

Dzienniki wykonywalne nginx

nginx_logger_purge_days

Przedział czasu w dniach, w których następuje oczyszczanie.

Dzienniki wykonywalne nginx


warning

Pamiętaj, aby zapisać plik konfiguracyjny w kodowaniu UTF-8. ESET Bridge nie może przetwarzać plików zapisanych w kodowaniu UTF-8 z BOM.

3.Uruchom ponownie usługę ESET Bridge.

Wyczyść pamięć podręczną ESET Bridge

Wyczyszczenie pamięci podręcznej ESET Bridge może rozwiązać problemy, gdy aktualizacje produktów ESET lub aktualizacje modułów nie powiodą się. Wykonaj poniższe czynności, aby wyczyścić pamięć podręczną ESET Bridge:

1.Wyczyść zawartość katalogu pamięci podręcznej ESET Bridge:


note

Poniższe ścieżki są domyślną lokalizacją katalogu eset_cache. Jeśli używasz niestandardowej lokalizacji katalogu pamięci podręcznej, przejdź do niestandardowego katalogu pamięci podręcznej.

System Windows: C:\ProgramData\ESET\Bridge\Proxies\Nginx\data\eset_cache

System Linux: /var/opt/eset/bridge/nginx/data/eset_cache

2.Uruchom ponownie usługę EsetBridge, aby odtworzyć pamięć podręczną ESET Bridge:

Windows — kliknij Start > otwórz services.msc > prawym przyciskiem myszy wybierz EsetBridge i wybierz Uruchom ponownie.

Linux — uruchom polecenie terminal: sudo service EsetBridge restart