Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Często zadawane pytania

Czy mogę użyć innego serwera proxy niż ESET Bridge?

Jaki ma wpływ na wydajność serwera ESET PROTECT?

Kiedy należy używać serwera proxy ESET Bridge?

Skąd mam wiedzieć, który na którym komputerze jest uruchomiony ESET Bridge?

Jak mogę zobaczyć zastosowaną konfigurację ESET Bridge?

Jak mogę skonfigurować ESET Bridge przy użyciu ESET PROTECT On-Prem i niestandardowej nazwy hosta lub portu?

Czy mogę wrócić do używania Apache HTTP Proxy?

Czy mogę użyć innego serwera proxy niż ESET Bridge?

Agenta ESET Management można używać z dowolnym rozwiązaniem serwera proxy, które spełnia następujące warunki:

Obsługa przekazywania komunikacji SSL

Obsługa HTTP CONNECT

Brak konieczności używania nazwy użytkownika i hasła

Jaki ma wpływ na wydajność serwera ESET PROTECT?

Używanie ESET Bridge nie ma znaczącego wpływu na wydajność serwera ESET PROTECT.

Kiedy należy używać serwera proxy ESET Bridge?

Zalecamy używanie ESET Bridge jako serwera proxy, jeśli infrastruktura spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

Zarządzane komputery (komputery, na których działa Agent ESET Management) nie mogą bezpośrednio łączyć się z serwerem ESET PROTECT.

Masz zdalną lokalizację lub oddział firmy i chcesz używać serwera proxy do obsługi komunikacji między:

oSerwerem ESET PROTECT i ESET Bridge (jako serwerem proxy)

oESET Bridge (jako serwerem proxy) i komputerami klienckimi w lokalizacji zdalnej

Skąd mam wiedzieć, który na którym komputerze jest uruchomiony ESET Bridge?

W obszarze Konsola internetowa ESET PROTECT > Komputery znajduje się ikona icon_proxy obok nazwy komputera z uruchomionym programem ESET Bridge.

Jak mogę zobaczyć zastosowaną konfigurację ESET Bridge?

1.Otwórz konsolę internetową ESET PROTECT w przeglądarce internetowej i zaloguj się.

2.Kliknij Komputery, kliknij komputer, na którym uruchomiony jest ESET Bridge i wybierz Szczegóły.

3.Kliknij pozycję Konfiguracja > Konfiguracja żądania.

4.Poczekaj, aż konfiguracja zostanie utworzona i dostarczona do konsoli internetowej.

5.Kliknij ESET Bridge > Otwórz konfigurację, aby wyświetlić ustawienia konfiguracji ESET Bridge.

open_configuration

Jak mogę skonfigurować ESET Bridge przy użyciu ESET PROTECT On-Prem i niestandardowej nazwy hosta lub portu?

Można zezwolić na niestandardowe nazwy hostów i porty, wybierając kolejno: Polityka ESET Bridge > Dozwolone adresy serwerów i Dozwolone porty serwera.

Czy mogę wrócić do używania Apache HTTP Proxy?

Aby przełączyć się z powrotem na używanie programu Apache HTTP Proxy, wykonaj następujące czynności:

1.Przestań używać i odinstaluj ESET Bridge.

2.Zainstaluj program Apache HTTP Proxy.

3.Konfiguruj Apache HTTP Proxy