Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Przestań używać i odinstaluj ESET Bridge

Wykonaj poniższe czynności, aby przestać używać ESET Bridge przed odinstalowaniem:

1.Jeśli używasz ESET Bridge do buforowania aktualizacji ustawień produktów zabezpieczających ESET, usuń odpowiednie ustawienia produktu zabezpieczającego ESET, korzystając z polityki ESET PROTECT produktu zabezpieczającego ESET dla wszystkich zarządzanych komputerów z uruchomionym programem ESET Bridge.

Jeśli w sieci znajduje się więcej produktów zabezpieczających ESET (na przykład ESET Endpoint i produkty serwerowe ESET), utwórz osobną politykę dla każdego produktu.

2.Jeśli używasz ESET Bridge jako serwera proxy dla agentów ESET Management, usuń ustawienia agenta ESET Management, korzystając z profilu ESET PROTECT dla agentów ESET Management przeznaczonego dla wszystkich zarządzanych komputerów.

3.Opcjonalnie — jeśli nie planujesz już używać programu ESET Bridge, odinstaluj go:

Zdalnie (zalecane) — kliknij Komputery > kliknij komputer, na którym działa ESET Bridge > wybierz Szczegóły > kliknij pozycję Zainstalowane aplikacje > kliknij przycisk ESET Bridge > Odinstaluj > Jeśli ESET Bridge działa na Ubuntu, wpisz --purge w Parametry dezinstalacji ((w przeciwnym razie pozostaw to pole puste>), kliknij Odinstaluj.

Lokalnie — w systemie Windows odinstaluj ESET Bridge z listy zainstalowanych programów. W systemie Linux uruchom polecenie terminal:

oUbuntu: sudo apt autoremove --purge eset-bridge

oRed Hat, CentOS: sudo yum remove eset-bridge